Tématem srpnového nočního čtení na hřbitově budou tajemství katedrály sv. Víta na Pražském hradě

Tématem srpnového nočního čtení na hřbitově budou tajemství katedrály sv. Víta na Pražském hradě

V sobotu 30. srpna se od 21 hod. uskuteční již třetí tajemné noční čtení na Malostranském hřbitově. Večer je věnován vzpomínce na Václava Michala Pešinu rytíře z Čechorodu, který se významně zasloužil o dostavbu katedrály sv. Víta na Pražském hradě a je pohřben na Malostranském hřbitově. Čtena budou tajemná díla, která se váží k příběhu této katedrály. Akci připravilo Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů. Hřbitov bude otevřen od 20:30 hod. Vstup je zdarma.

Václav Michal Pešina rytíř z Čechorodu  (1782 - 1859)  po svém vysvěcení působil jako kaplan a kněz. Ve svěřených obcích usiloval o vzdělání a národní uvědomění, zapojil se do šíření českých knih. V roce 1828, v den výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta, měl vidění, v němž mu byla uložena povinnost ujmout se jeho dostavby. Společně s Františkem hrabětem Thunem podal žádost o povolení vzniku Jednoty svatovítské. První setkání zájemců se konalo na Staroměstské radnici 28. března 1859. Pešina tam pronesl plamenný projev. Svatovítskou katedrálu prohlásil za druhou nejvýznamnější gotickou stavbu a varoval přítomné, aby později nelitovali své dnešní nečinnosti, protože jedinečná památka podléhá zkáze. Navrhl vyhlásit národní sbírku, protože podle jeho výpočtu by stačilo 10 zlatých od každé obce po dobu 15 – 20 let. Další shromáždění bylo ohlášeno na 22. května. Toho se ale už nedožil – zemřel na mrtvici v noci ze 6. na 7. května 1859. Autorem jeho náhrobku Na Malostranském hřbitově je Emanuel Max. Kanovník Pešina zde klečí na levé noze před sv. Janem Nepomuckým, kterému podává knihu s nápisem „Dědictví sv. Jana Nepomuckého“ (narážka na to, že Pešina byl správcem této instituce, která se zabývala vydáváním kvalitních a levných českých knih).