Srpnová výročí

Srpnová výročí

Jan Kristian Mikan (4. 12. 1769 - 7. 8. 1814) - vystudoval lékařství, v roce 1755 byl jmenován řádným profesorem botaniky a chemie na pražské universitě. Zasloužil se o zbudování botanické zahrady, zřídil chemickou laboratoř v Karolínu. Z jeho popudu vznikla při universitě stolice zvěrolékařství a chirurgie. Patřil k oblíbencům Josefa II.

Josef Jakub Tandler (04. 03. 1765, Praha - 08. 08. 1826, Praha) - vystudoval jezuitské gymnázium, následně nastoupil do státní služby. Přátelil se s mnohými českými vlastenci, např. J. V. Krameriem či bratry Thámovými. Je také překladatelem a autorem her pro české divadlo Bouda. Epitaf: „Zde, po boku dcery své Johany odpočívá Josef Tandler, křísitel jazyka Českého i vyučování jeho na universitě pražské. Horlivý spolučlen prvních her i divadel českých z doby znovuzrození našeho národa.“

Ignác Platzer II. (14. 03. 1757 - 15. 08. 1826) - převzal sochařskou dílnu po svém velice známém otci (palác Kinských, zámek Dobříš). Po josefínských reformách došlo k útlumu umělecké činnosti, Platzer se tak věnuje funerální plastice. 

Jan Neruda (9. 7. 1834 - 22. 8. 1891) - významný český básník, prozaik, novinář, dramatik, literární a divadelní kritik a v neposlední řadě vůdčí osobnost generace májovců. K řadě literárních děl jej inspiroval Malostranský hřbitov.

Josef Karel Eduard Hoser (30.1.1770 - 22.8.1848) - od mládí se zajímal o entomologii. Později studuje lékařství, aby mohl působit jako lékař v holandských koloniích. Vzhledem ke změně politické situace se stává lékařem ruského generálporučíka Durassowa, procestuje Německo, Švýcarsko a Rusko. Po návratu do vlasti je přijat do služeb arcivévody Karla. V jeho službách procestuje kontinentální Evropu i severské země. Zprávy o svých cestách publikoval. Sbírku uměleckých děl věnoval Praze.

František Branislav Kořínek (27.8.1831 - 19. 11. 1874) - vystudoval filosofii na pražské universitě, kde se seznámil s Karlem Havlíčkem Borovským. Kvůli svým politickým názorům se nemůže věnovat pedagogické činnosti, pracuje pak v redakci Národních listů.  Následně je zvolen poslancem českého sněmu. Kromě publicistiky se věnoval také historii zejména jihoevropských Slovanů. Na přání chorvatské vlády napsal několik gymnaziálních učebnic.