Správa pražských hřbitovů zhotoví nové informační tabule na pražských hřbitovech

Správa pražských hřbitovů zhotoví nové informační tabule na pražských hřbitovech

Správa pražských hřbitovů v r. 2014 zřídila na Olšanských hřbitovech a na Vyšehradském hřbitově tabule s plánem hřbitova s vyznačením významných hrobů. V letošním roce budou zhotoveny tabule pro hřbitovy Šárka, Břevnov, Střešovice, Bubeneč, Hostivař, Kobylisy, Podolí, Liboc – Vokovice, Bohnice a Ďáblice. Rozhodování, které z pohřbených osobností jsou významné natolik, že by jejich jména neměla na orientačních tabulích chybět, je velmi nevděčný a náročný úděl. Proto se SPH  obrací na všechny, kteří mohou přispět svými znalostmi. Chybí v níže uvedených seznamech nějaká významná osobnost? Máte k dispozici historické fotografie hřbitova či dokumenty týkající se některé z pochovaných osobností? Máte jinou informaci, která by mohla zajímat i další návštěvníky hřbitovů? Posílejte své náměty a připomínky e-mailem na dvorackova@hrbitovy.cz.

 

 

 

Významné osobnosti HŘBITOV STŘEŠOVICE

 

číslo jméno rok povolání
7 66a/b Beneš Vojta 1878-1951 novinář, učitel, spisovatel a politik, bratr prezidenta E. Beneše
7 67a Egert Ladislav 1945-1981 dramaturg, scenárista a skladatel
3 201 Filla Emil 1882-1953 světoznámý malíř a grafik
3 201 Filová Hana 1890-1958 akademická malířka a sochařka
1 79 Hendrychová Olga 1910-1985 akademická sochařka
6 117 Chladil Milan 1931-1984 zpěvák
3 201 Krejčí Iša 1904-1968 dirigent a hudební skladatel
7 44 Nosál Josef 1885-1940 legionář, generál stavebního vojska
7 63 Šolta Vladimír 1924-1981 akademický malíř
7 63 Švorcová Jiřina 1928-2011 herečka
2 23 Tobolka Zdeněk V. 1874-1951 historik a spisovatel
6-192 Větrovec Josef 1922-2002 herec

 

Významné osobnosti HŘBITOV Bubeneč

 

číslo jméno rok povolání
       
I-3 1 Aust Alois 1889-1961 skladatel, autor 300 skladeb
I-10 61 Bodlák Karel 1903-1989 básník, filozof a pedagog
I-1 50b uh Borovec Zdeněk 1936-2002 geochemik a petrograf
II-5 7/8 Bouda Cyril 1901-1984 malíř, grafik
I-13 2a uh Duchoň František 1897-1975 profesor, významný agrobiochemik a vědec
I-15 58 Havlíček Josef 1899-1961 architekt funkcionalista, člen Devětsilu
I-15 58 Havlíčková-Jirásková Marta 1898-1981 sochařka
II-16 23 Hoppe Viktor 1874-1962 generál, podílel se na vzniku republiky
II-15 12 Hoppe Vladimír 1882-1931 filosof, profesor a docent UK
I-4 36 Ibler Zbyněk 1924-2005 profesor, významný odborník energetiky
II-16 12 Jiránek Jaroslav 1925-1922 malíř
II-15 8 Jirka Ladislav 1914-1986 grafik a rytec
I-89 60 Kulínský Bohumil st. 1910-1988 sbormistr a hudební pedagog
I-15 12 Kýn Vladimír 1923-2004 sochař
II-5 85 Laglerová-Peterková Božena 1886-1941 první česká pilotka
I-15 12 Lukešová Jaroslava 1920-2007 sochařka
I-11 66 Malaniuk Bohdan 1934-1999 docent, architekt
I-4 13a uh Medová Milena 1934-1997 scénáristka
II-16 12 Pistorius Luboš 1924-1997 divadelní režisér, dramaturg a ředitel
I-10 103 Polívka Eduard 1916-2012 numismatik
II-10 Řezáč Zdeněk 1922 -1943 pilot RAF, padl v Beaulieu
I-12 30 Seidl František 1855-1927 poslední pražský hlásný
II-8 40a Tavík Fr. Šimon 1877-1942 malíř, grafik
I-14 11 Tichý Rafael 1945-1980 mistr houslař
I-1 15 Tomáš Durdík 1951-2012 profesor, znalec hradní archeologie
II-3 110 Tondl Karel 1893-1980 Malíř a grafik
I-2 3 Vodrážka Jaroslav 1894-1984 malíř, grafik a spisovatel
I-4 28 Zach Jan 1914-1986 sochař, malíř a designér

 

Významné osobnosti HŘBITOV ŠÁRKA

 

číslo jméno rok povolání
       
2-2 119 Adámek Bedřich 1891-1961 architekt
D-1 309a Bašta Václav 1932-1997 architekt
6 34 Blažek František, MUDr. 1903-1977 univerzitní profesor dětského lékařství
2-1 97 Blažíček Oldřich 1887-1953 malíř a profesor kreslení
E-1 364 Bloudek Karel doc. ing. 1938-1997 působil na FS ČVUT
5 19uh Braniš Martin prof. RNDr, CSc, 1952-2013 významný ekolog, ředitel Ústavu pro ž.p. PF UK
3 145 Březa Rudolf 1888-1955 akademický sochař
7 107 Čížková Božena 1884-1955 básnířka a spisovatelka, pseudonym Fringilla
7 107 Čížková Dagmar 1911-1993 akademická malířka, grafička a text. výtvarnice
5 49uh Daneš Karel ing. arch. CSc. 1945-1994 ing. arch. CSc.
5 1uh Ducháček Jan 1908-1974 význ. statik, profesor FS ČVUT
1 27 Engel Antonín Dr.Ing 1879-1958 architekt a rektor ČVUT
B-1 106 Fojtík Josef 1890-1966 profesor a akademický sochař
5 108 Halík Miroslav PhDr. 1901-1975 editor spisů bratří Čapků
6 37 Hanák Jindřich Lev 1867-1939 divizní generál
7 118 Hanus František 1916-1991 herec
1 98 Herfort Karel MUDr. 1871-1940 univerzitní prof. psychopatologie
2-2 258 Holub Václav 1910-1985 akademický malíř
4 198 Horbaczewski Ivan MUDr. 1854-1942 univerzitní prof. lékařské chemie, ukrajinský politik
B-1 192 Horský Rudolf ThDr.Msgr. 1852-1926 farář u sv. Matěje a spisovatel
6 61 Hrska Vladimír 1890-1954 akademický sochař
6 60 Chorovič Bronislav 1888-1980 operní pěvec
deska na zdi Janák Pavel 1882-1956 architekt
C-1 278 Janoušek Karel 1893-1971 armádní generál, Air Marshall
2 3 Jíra Josef Antonín 1868-1930 archeolog, zakladatel arch. sbírek Muzea hl.m. Prahy
B-1 202a UH Kaláb Method 1885-1963 grafik a ilustrátor
2-1 54/55 Kemr Josef 1922-1995 divadelní filmový a televizní herec
3 74 Kloužek Bedřich 1920-1995 sochař
B-1 185/187 Kodym Filip Stanislav MUDr. 1811-1884 lékař a spisovatel
B-1 185/187 Kodym Odolen 1868-1963 profesor PF UK, významný geolog
2-2 8uh Kopta Petr 1927-1983 básník
5 29 Kotrba Emil 1912-1983 malíř a grafik
7 162 Le Breux Felix 1918-1974 divadelní a filmový herec
A-1 38 Lindová-Guttfreundová Pavla 1882-1953 novinářka, sestra soch. O. Gutfreunda
1 50 Liška Karel 1933-1987 akad. sochař a pedagog
5 10 Lorenc Jaroslav 1898-1965 architekt, žák J. Kotěry a J.Gočára
2-2 1uh Mach Josef 1883-1951 novinář, básník, překladatel, diplomat
A-1 36 Malý Jiří 1899-1950 antropolog a lékař
2-1 9 Manouškovi   slavný rod zvonařů
B-1 162 Mendl Bendřich 1892-1940 historik
5 56a Mezera Karel 1911-1988 akademický malíř
2-2 7uh Miksán Miroslav doc, ing. CSc. 1936-2010 docent, ing. CSc.
5 84 Moravec Vojtěch 1904-1981 malíř, architekt
6 102 Mudra Josef 1897-1940 architekt a stavitel
B-1 103 Müller Antonín 1905-1966 koncertní mistr Národního divadla
A-1 31 Naumann Arno 1887-1959 akademický malíř a grafik
2-2 142uh Neubauer Zdeněk 1901-1956 docent PF UK a prof. práva na MU v Brně
D-1 319 Noha Jan 1908-1966 básník
A-1 1 Palliardi Karel 1824-1896 c.k. rada zemského soudu
E-1 367 Píchová-Mišková Ludmila 1923-2009 herečka
6 51 Píša Antonín Matěj PhDr. 1902-1966 literární a divadelní kritik
A-1 10 Polák Josef 1923-1994 architekt, vedl Pražský projektový ústav
1-30 Rašín Alois JUDr. 1867-1923 čelný představitel I. Odboje, první ministr financí ČSR
B-1 134a UH Rokos Jan        -1976 architekt (mj. měnírna na Hrabovce)
1 127 Roubík František 1890-1974 historik
5 20 Řepa Jeroným RNDr. 1916-1984 pedagog UK, zakladatel záchrenné služby tonoucím
B-1 160 Řezáč Ivan, dr. 1934-1977 hudební skladatel
B-1 160 Řezáč Václav 1901-1956 spisovatel
2 69 Scheinost Jan 1896-1964 spisovatel a novinář
6 60 Skopal Svatopluk 1919-2000 režisér
4 39 Slavinský Vladimír 1890-1949 herec a režisér
E-1 363a UH Smetana Jan 1918-1998 malíř a profesor
6 111a UH Sýkora V.J. 1918-1974 skladatel a odborný spisovatel
3 172 Šilhán Věněk 1927-2009 čs. ekonom, signatář Charty 77
2-1 30 Šíp Ladislav 1922-1993 dr., hudební spisovatel
A-1 29a Štipl Karel 1889-1972 sochař a architekt
E-1 366 Šusta Josef 1874-1945 historik, profesor UK
2 8 Tichý Otto A. 1890-1973 hudební skladatel
2-1 84 Tittelbach Pavel 1934-2009 architekt
2-1 84 Tittelbach Vojtěch 1900-1971 malíř a profesor
E-1 361/362 Tureček Josef 1900-1979 prof. práv a děkan PF UK
2-1 52 Tyl Oldřich 1884-1939 urbanista a architekt Veletržního paláce
D-1 316 Vostřák František 1886-1943 architekt a stavitel
D-1 316 Vostřák Zbyněk 1920-1985 dirigent a hudební skladatel
D-1 316 Wagner Libor 1933-1994 malíř, grafik a sochař
6 37 Zahálka Otakar 1891-1942 legionář, brig. generál
D-5 27uh Zvěřina Bohumil 1899-1975 akademický sochař

 

Významné osobnosti HŘBITOV BŘEVNOV

 

číslo jméno rok povolání
A-17 1/12 Bouška Sigismund Ludvík 1867-1942 spisovatel, překladatel a básník
A 21 1/2 Brtník Václav 1864-1937 sládek a mojitel pivovaru U Fleků
A-19 12/13 Cuhra Jaroslav 1904-1974 architekt, odbojář a po r. 1948 politický vězeň
E 9 uh Čerepková Vladimíra 1946-2013 básnířka beat generation
C-17 25 Diviš Ivan 1924-1999 básník a spisovatel (pomník od Jana Koblasy)
A-7 7/8 Faster Petr 1801-1868 hostinský U Zlaté husy, zvaný “český král”, spoluzakladatel Měšťanské besedy
B-14 10/11/12 Feigl Jan 1894-1966 ing. architekt
B-14 10/11/12 Feiglová Milada   akad malířka
B-14 10/11/12 Fiala Karel 1862-1939 architekt, stavitel Pražského hradu
A-5 21 Fuchs Alfred PhDr. 1892-1941 novinář, spisovatel a překladatel, umučen v Dachau
B-9 5 Hudeček František 1909-1990 akademický malíř
D-10 11 Kabeš Petr 1941-2005 básník, laureát Ceny J. Seiferta
B-19 5/6 Kinský Johannes 1964-2008 hrabě, významný ekonom a bankéř
C-19 20/21 Klár Pavel Alois 1800-1860 zakladatel ústavu pro slepé
C-18 51 Kryl Karel 1944-1994 básník a písničkář
B-19 1/2 Lobkowitz Zd. Čeněk 1858-1933 generál, pobočník císaře Karla I.
C 13 26 Lopatka Jan 1940–1993 literární kritik
C-17 1 Medek Ivan 1925-2010 signatář Charty 77, novinář, hudební kritik a publicista, kancléř V. Havla
C-17 30 Nušl František PhDr. 1867-1951 profesor na UK, ředitel státní hvězdárny
A-17 1/12 Opasek Jan Anastasius ThDr. 1913-1999 arciopat břevnovského kláštera, básník a spisovatel
Du 8 uh Pašek Mirko 1910-2002 publicista a spisovatel literatury pro mládež
C-16 10 Patočka Jan PhDr. 1907-1977 filozof, univerzitní profesor a první mluvčí Charty 77
C-21 7 Putík Jaroslav 1923-2013 spisovatel
A-7 3 Rothmayer Otto 1892-1966 architekt
C-18 49 Skoumal Aloys 1904-1988 literární kritik a překladatel
C-18 8 Sokol Jan 1904-1987 signatář Charty 77, architekt sakrálních staveb, prof. VŠUP
C-12 6 Stádník Karel 1924-2011 sochař
  Stanovský Otto Lev 1882-1945 kanovník Metropolitní kapituly a  vychovatel synů následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este
A-19 12/13 Stránský Vladimír 1927-2009 architekt
C-20 53/54 Svoboda Karel 1880-1934 prof ČVUT, právník
 
F 171 uh Tichý František 1896-1961 malíř a grafik
D-14 21 Venhora Miroslav 1915-1987 skladatel, dirigent Pražských madrigalistů
E-3 3/4 Vošahlík Bohumil 1908-1964 dokumentární režisér, s E. Klosem zakladatel Krátkého filmu.

 

Významné osobnosti HŘBITOV HOSTIVAŘ

 

číslo jméno rok povolání
  Dvořák Xaver 1858-1939 katolický básník a spoluzakladatel Jednoty katolického duchovenstva (socha Obětování Panny Marie od Františka Bílka)
  Šalda Fratnišek Xaver 1867-1937 literární kritik, spisovatel a básník
  Švehla Antonín 1873-1933 ministr vnitra, ministerský předseda a pří

 

Významné osobnosti HŘBITOV KOBYLISY

 

číslo jméno rok povolání
IX / 25 Fanta Václav 1895-1916 oběť světové války 1916 na italském bojišti
IX / 29-30 Marek Josef 1887-1958 šéfredaktor časopisu Národní hospodář, odborný spisovatel
IX / 20-22 Vaňha Josef 1876-1913 architekt a stavitel

 

Významné osobnosti HŘBITOV PODOLÍ

 

číslo jméno rok povolání
VI U Balák Karel 1899-1967 herec a spisovatel
III Neustupný Jiří PhDr. 1905-1981 archeolog a muzeolog
IX 8 Obrtel Jan MUDr. 1903-1986 lékař a profesor UK
VI Poucha Pavel PhDr. 1905-1986 orientalista a člen ČSAV
VI 230 Trojan Václav 1907-1983 hudební skladatel a pedagog AMU
VI Vávra Alfons 1901-1957 mistr houslař
I 55 Vyleťal Josef 1940-1989 malíř a grafik