Správa pražských hřbitovů spustila veřejnou sbírku na záchranu významných hrobů

Správa pražských hřbitovů spustila veřejnou sbírku na záchranu významných hrobů

1. července 2015 byla spuštěna veřejná sbírka na záchranu významných pražských hrobů, které byly zařazeny do Projektu adopce významných hrobů.
Z výtěžku sbírky budou opravovány nejohroženější náhrobky, které jsou v projektu zařazeny déle než dva roky a které doposud nenašly adopční nájemce.
Přispět mohou zejména ti, kterým není lhostejný stav hrobů významných postav naší historie, ale nechtějí nebo nemohou přijmout závazky plynoucí z dlouhodobé adopce. Účelem této sbírky je shromažďování finančních prostředků, které budou použity na opravy, restaurování a údržbu hrobových zařízení významných hrobů na veřejných pohřebištích ve správě SPH, které byly zařazeny do Projektu adopce významných hrobů a od jejichž zařazení do tohoto projektu uplynulo více než 2 roky, aniž by v této době došlo k uzavření adopční nájemní smlouvy, nebo aniž by SPH přijala účelový dar, určený na opravu takového hrobového zařízení v takové výši, který by umožnil provést jeho celkovou opravu.
Finanční prostředky z této sbírky budou průběžně rozdělovány na restaurování a opravy takto definovaných konkrétních hrobových zařízení v závislosti na pravidelném odborném posuzování jejich stavu a to vždy s přihlédnutím k reálnému nebezpečí nevratného poškození těchto náhrobků. Posuzovatelem bude odborná komise, sestavená ze zástupců SPH a odborníků z řad Národního památkového ústavu a soudních znalců v oboru restaurování kamene a kamenosochařství. O použití takto získaných prostředků bude veřejnost pravidelně informována na webových stránkách www.hrbitovy-adopce.cz


Členy odborné komise, která bude rozhodovat o použití prostředků získaných prostřednictvím veřejné sbírky, jsou:

Mgr. Karin Kahancová, památkářka, odborná garantka Národního památkového ústavu, generálního ředitelství v Praze

ak. mal. Zdeněk Fučík, soudní znalec v oboru restaurování a umělecko-řemeslného zpracování kamene,

ředitel SPH Mgr. Martin Červený,

restaurátor MgA. Petr Béna

a Oldřiška Dvořáčková, koordinátorka Projektu adopce.


Na veřejnou sbírku je možné přispívat:
- prostřednictvím odeslání dárcovské SMS ve tvaru DMS SPH na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč, SPH obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz
Lze přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK SPH na číslo 87 777

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz
- převodem na sbírkový účet číslo 269245430/0300
- složením hotovosti na přepážkách hřbitovních správ Olšany, Vinohrady, Malvazinky a Ďáblice a Bubeneč. Příspěvek bude převeden na sbírkový účet.

Výsledkem dosavadních dvou let fungování projektu adopcí je více než sto zachráněných náhrobků a velká řada nově zařazovaných hrobů do tohoto Projektu. Do projektu bylo prozatím zařazeno 181 hrobů. K dnešnímu dni se podařilo zachránit 103 z nich.

77 hrobů má adopčního nájemce, 8 hrobů bylo opraveno z darů, 4x byla obnovena nájemní smlouva s rodinnými příslušníky, v 9 případech jsou jednání o adopci před podpisem smlouvy. Dalších 20 hrobů v těchto dnech zařazujeme do Projektu, z čehož je 5 zařazeno již na žádost o uzavření adopce. Ve 26 případech byly opravy či rekonstrukce náhrobků dokončeny, v dalších 15 pak byly práce zahájeny v letošním roce. Průměrná cena oprav se pohybuje okolo 50 tisíc Kč, v několika případech tuto částku i převýšila.

Záštitu nad veřejnou sbírkou poskytla radní hlavního města pro oblast školství, sociální politiky, paní Irena Ropková.

SPH obdržela jako historicky druhá ne-nezisková organizace podporu Fóra dárců, a tak bude možné na tuto veřejnou sbírku přispívat i prostřednictvím dárcovských SMS (DMS).

Více informací naleznete na webu:

www.hrbitovy-adopce.cz

www.darcovskasms.cz