Spolupráce s Maticí českou

Spolupráce s Maticí českou

NAŠE ČINNOST

Člen našeho o.s. pan Pavel Muchka je současně jednatelem Matice české. Spolupráce obou sdružení začala již v roce 2010, kdy se význačně spolupodíleli na programu vzpomínkového setkání na Malostranském hřbitově k 170. výročí narození Jakuba Arbesa. Jedinečný proslov zde měly předsedkyně Matice české paní PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc a editorka Romaneta v listech paní PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.

V letošním roce nám členové Matice pomáhají na pravidelných brigádách. Vzali si na starost dvanáct hrobů či náhrobků českých buditelů, např. Gustava Pfeglera Moravského, Jakuba Tandlera, Františka Holiny, Ignátze Cornovy. Děkujeme za obětavou práci zejména paní Majerové, ale i dalším, kteří ostraňují břečťan, vysazují tradiční hřbitovní kvítí barvínek atd. Scházejí se na MH každý týden.