Spolek Malostranský hřbitov se stal partnerem Oslav korunovace Ferdinanda V.

Dne 7. září 2016 si budeme připomínat sto osmdesáté výročí poslední české královské korunovace, která proběhla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pro někoho málo významné datum v sobě ovšem skrývá větší symboliku, než pouhé potvrzení vlády dalšího panovníka. Poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý je dobře znám jako málo bystrý vladař. V učebnicích dějepisu se ale zapomnělo na mnoho jeho předností, stejně jako na skutečnost, že Čechy mu byly skutečným domovem. Cílem projektu OSLAVY KORUNOVACE je tedy řádně rehabilitovat jeho odkaz a připomenout široké veřejnosti jeho život a zásluhy o rozvoj Čech, Moravy i Slezska.

Hlavním organizátorem projektu je spolek PRO FIDELITATE, který vznikl z iniciativy rodiny Kolowratů Krakowských z Rychnova nad Kněžnou. Jeho úkolem je poskytování obecně prospěšných činností na ochranu a obnovu českého kulturního dědictví. Málo známou skutečností je, že František Antonín hrabě Kolowrat Liebsteinský (1778–1861), majitel panství Rychnova nad Kněžnou a státní ministr, byl jedním z nejdůležitějších aktérů poslední pražské korunovace, když 7. září 1836 položil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě českou královskou korunu na hlavu císaře Ferdinanda V. Nástupci Františka Antonína Kolowrata Liebsteinského proto chápou organizaci oslav poslední české korunovace jako závazek vůči duchovnímu odkazu předků v rámci Rychnovska i celé České republiky.

Spolek Malostranský hřbitov se stal hrdým partnerem tohoto projektu. Právě zde totiž spočinuly významné osobnosti, které působily na dvoře Ferdinanda V. nebo byly významnými činiteli společenského života za jeho vlády. Namátkou připomeňme autora "Korunovační mše" Václava Jana Tomáška, královského zpovědníka Aloise Bragata či kanovníka Václava Pešinu z Čechorodu, autora podrobného popisu korunovace. Na září připravuje spolek komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově a také odbornou přednášku.

Program slavností, které byly zahájeny již v únoru, naleznete na www.oslavykorunovace.cz.