Slavnosti Jakuba Arbesa (16. - 21. 6.)

Slavnosti Jakuba Arbesa (16. - 21. 6.)

JAKUB ARBES (12. června 1840 v Praze na Smíchově – 8. dubna 1914 tamtéž)byl slavný český spisovatel, novinář, publicista, smíchovský patriot a jeden z nejvýznamnějších smíchovských rodáků. Velkou část svých děl zasadil právě do této pražské čtvrti.Narodil se roku 1840 na Smíchově do chudých poměrů. Měl se vyučit obuvníkem, ale díky vynikajícímu prospěchu ho rodiče poslali na studia. Začínal na nižší reálce u sv. Jakuba, kde se seznámil s později známým a uznávaným spisovatelem Juliem Zeyerem. Dále pokračoval na novoměstské vyšší německé reálce v Mikulandské ulici, kde ho češtinu učil Jan Neruda, který se stal jeho velkým vzorem i přítelem. Jako novinář začínal roku 1867 v redakci časopisu Hlas, později se stal odpovědným redaktorem Národních listů. Za své články a vedení Národních listů byl německou porotou odsouzen na 15 měsíců, které strávil ve vězení v České Lípě (1873 – 1874). Patřil k okruhu satirických novinářů. Spolu s Mikolášem Alšem vydával satirický časopis Šotek.V letech 1876 – 1879 působil jako dramaturg Prozatímního divadla. Jako spisovatel volil náměty ze současného pražského života. Zavedl nový způsob literární tvorby – romaneto, tj. povídka s dobrodružným, napínavým dějem. Námětem jsou neobvyklé jevy, tajemnost, která nakonec najde racionální vysvětlení. Vychází z rozporu mezi dokázanými věcmi a věcmi mezi nebem a zemí. Hlavními postavami jsou vědci nebo studenti. Připomíná romantismus. Jakub Arbes zemřel 8. dubna 1914 v Praze, pohřben byl na Malvazinkách.

U příležitosti stého výročí od Arbesova úmrtí připravilo Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova ve spolupráci s MČ Praha 5, Městskou knihovnou v Praze a Správou pražských hřbitovů tématické přednášky, které vyvrcholí kulturním odpolednem.

Program:

Park Portheimka dne 21. 6:


13:00 a 15:00 – Program Švandova divadla
Švandovo divadlo na Smíchově připravilo pro Arbesovské slavnosti autorskou, méně či více jarmareční píseň, v níž není opomenuta žádná ze stěžejních životních událostí Jakuba Arbesa – a tak dojde na učitele Jana Nerudu, vězení za žurnalistickou činnost, svérázný spolek Mahabharáta, rozšifrování Máchova deníku či vznik nového literárního útvaru romaneta. A to samozřejmě zdaleka není všechno! Při takovéto produkci se totiž může stát ledacos... Pro ty, co nestihnou, v 15:00 proběhne opakování programu.

14:00 a 16:00 – Seniorský taneční soubor Marietta
Ve 14:00 si tento jedinečný seniorský taneční soubor pro návštěvníky slavnosti připravil vystoupení, při kterém zatančí českou besedu. U zrodu tohoto tance, který vznikl jakožto nový tanec národní v 60. letech 19. století, stál básník Jan Neruda, veliký vzor Jakuba Arbesa. Taneční soubor si kromě české besedy připravil i další taneční vystoupení, které se uskuteční v 16:00. Tentokrát jde o tanec šimi šimi.


17:00 – Improvizované divadlo Klubu Klamovka
Divadelníci z Klamovky nám přijdou na slavnost dokázat své improvizační dovednosti a schopnosti. Těšit se můžete úplně na cokoli, protože improvizaci se meze nekladou.

Pocelou dobu akce (od 13:00 do 19:00)
Infostánek: Po celý den bude v parku k dispozici info stánek, kde bude k dispozici program akcí a kam mohou být směřovány jakékoli dotazy.Také se zde bude vybírat dobrovolné vstupné pro podporu Slavností, které jsou již od začátku neziskové a jsou pořádány rodinou Jakuba Arbesa, členy Občanského sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova a dobrovolníky.

Knižní burza: Do burzy přispěje hlavním dílem Městská knihovna v Praze. Návštěvníci si budou moci knížky prohlédnout i odnést s sebou. Je ovšem možné naopak nějaké knížky donést či vyměnit. Tak dejte knížkám druhou šanci najít nový domov!

Dětský workshop: Bude probíhat od 13:00 do cca 18:00 (dle zájmu a počtu dětí). Vyrábět se budou ozdobné záložky do knížek pod vedením odborného dozoru. K dispozici výtvarné potřeby a speciální Arbesovy omalovánky, které byly nakresleny k příležitosti Slavností.

Galerie Portheimka:
14:30 – Vyhlášení cen a křest sborníku
V Galerii Portheimka proběhne od 14:30 slavnostní vyhlášení literární a výtvarné soutěže. Pořadatelé pogratulují oceněným soutěžícím, předají
ceny (zajistila Městská část Praha 5) a pokřtí sborník. Zvaní jsou všichni účastníci soutěží i široká veřejnost. Autorské čtení oceněných povídek
proběhne na pódiu vždy v přestávkách mezi programy jednotlivých souborů.

Program mimo park:
13:30–16:00 – Prohlídky Malostranského hřbitova

Malostranský hřbitov je historická perla na území městské části Prahy 5. Za normálních okolností je veřejnosti nepřístupný, ale na slavnost budou jeho brány otevřeny všem, kteří se o něm chtějí něco dozvědět nebo se třeba jen projít a pokochat. Průvodcem bude Alena Lehnerová, členka Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, která všem zájemcům o komentovanou prohlídku přiblíží nejenom osudy hřbitova, ale i zajímavé a slavné osobnosti, které zde našli místo svého posledního odpočinku.
15.30 – Vycházka po starém Smíchově – sraz u infostánku. Ing. Arch. Petr Kučera v roce 2005 začal při studiu pracovat jako lektor a průvodce naučných vycházek. V této činnosti pokračuje ve svém volném čase dodnes pod záštitou občanského sdružení Prampouch. V rámci svých akcí nabízí netradiční pohled na Prahu, její stavebně historický vývoj, opomíjené industriální památky nebo zmizelou podobu skrze staré fotografie a plány. Vycházka se zaměří na historický a stavební rozvoj Smíchova. Zabývat se budeme existujícími i neexistujícími stavbami, vše doplněnostarými fotografiemi a plány. Poznáme
zkrátka Smíchov takový, jaký jej Jakub Arbes znal.

21:30 – Tajemné čtení na Malostranském hřbitově
Romaneta a příběhy Jakuba Arbesa jsou plné tajemna. Přijďte si poslechnout úryvky z jeho děl přímo na Malostranský hřbitov, jehož velkým obdivovatelem sám Arbes byl. Brány hřbitova se otevírají v 21 hodin a samotné čtení začíná po západu slunce ve 21:30.

Kompletní program ke stažení zde.