Rozhovor s Petrou Matějovou nejen o J. V. Tomáškovi

Rozhovor s Petrou Matějovou nejen o J. V. Tomáškovi

Jak jste se dostala k hudbě Václava Jana Tomáška?

Musím začít trochu ze šířky. Tomáškova hudba je u nás zatím stále spíše opomíjená – z jeho klavírních skladeb se posluchači mohou setkat především s Eklogami, výjimečně s cyklem Tre Ditirambi. V posledních letech je možné občas slyšet výběr písní nebo vokálně-orchestrální skladby ve větším obsazení, výlučně díky specialistům na interpretaci staré hudby, jejichž úkolem je mimo jiné připomínat zapomenutý a nedoceněný repertoár minulosti. Sama jsem se k takto zapomenutým Tomáškovým Sonátám, které jsem nahrála pro Český Rozhlas a pro Supraphon, dostala vlastně přes jeho žáka, Jana Václava Hugo Voříška, jehož hudbě jsem se intenzivně věnovala několik let, jak prakticky v nahrávkách, tak teoreticky ve své disertační práci.

 

Je nějaká skladba, kterou považujete za výjimečnou?

Mám-li se držet Tomáška a jeho Sonát, všechny považuji za výjimečné. V mnoha ohledech v nich předběhl svou dobu. Patří k jeho ranému tvůrčímu období, jsou to vlastně jedny z Tomáškových prvních publikovaných skladeb, ale obsahově jde často o experimentální hudbu v rámci pevné klasicistní formy, především po harmonické stránce.

V obecnějším slova smyslu se dá studium jakéhokoli repertoáru popsat tak, že si interpret ke studované skladbě během přípravy hledá osobní vztah, a dá se říci, že nemůže naplno interpretovat skladbu, jejíž výjimečnost by během toho procesu nenašel.

 

Spolek Malostranského hřbitova měl v dubnu pořádat sympozium. Podílíte se na něm?

Na závěr sympozia jsem měla společně se sopranistkou Irenou Troupovou vystoupit na koncertě z Tomáškových děl. Budeme doufat, že se podaří koncert I celé sympozium zrealizovat v září.

 

 

Na jakých jiných akcích vás mohou lidé potkat?

Momentálně se samozřejmě žádné veřejné akce nekonají, a uvidíme, jak dlouho tento neradostný stav potrvá. V době karantény mě tedy posluchači živě mohou slyšet jen v improvizovaných pátečních zahradních sousedských koncertech, které jsem se rozhodla pořádat v malebné středočeské obci Skryje nad Berounkou. Kromě toho pravidelně přidávám živá videa na svůj kanál na YouTube, několik jsem jich vytvořila právě kolem Tomáškových výročí narození i úmrtí, která jsme obě oslavili v měsíci dubnu. Pokud můžeme mít naději, že se kultura alespoň pro malý počet diváků třeba v létě nebo na podzim obnoví, naplánované mám na příklad koncerty s Markem Štrynclem a jeho Musikou Floreou nebo se svým klasicistním triem na Haydnových slavnostech na jižním Plzeňsku.

 

Děkujeme za rozhovor!

Fotografie: Alena Lehnerová ze Spolku Malostranský hřbitov s CD P. Matějové