Revitalizace Malostranského hřbitova zahájena

Revitalizace Malostranského hřbitova zahájena

Správa pražských hřbitovů již vybrala zhotovitele revitalizace Malostranského hřbitova. Stala se jím firma Gema Art Group a.s. Společnost se podílela např. též na opravě Hospitalu v Kuksu, Klementina či Rudolfina. První etapa prací na hřbitově spočívající v úpravě zeleně byla zahájena již v březnu.

Od dubna bude probíhat samotná revitalizace spočívající zejména ve vybudování obvodové zdi kolem hřbitova, zřízení hlavního vstupu, opravě cest a instalaci kamerového systému. Zhotoven bude též přístřešek pro restaurátora, oprava čeká i největší hrobku na hřbitově patřící rodině Haase. Stavební práce by měly být dokončeny v srpnu. V poslední fázi bude nainstalován kamerový systém a mobiliář. Celková cena prací bude činit necelých 20 mil. Kč bez DPH.

Další informace o průběhu prací Vám budeme přinášet na těchto stránkách a také na facebooku.

Zdroj: softender.cz