Restaurování náhrobků na Malostranském hřbitově

Restaurování náhrobků na Malostranském hřbitově

Záchrana kulturního a historického bohatství Malostranského hřbitova probíhá od roku 2014 a do roku 2020 bylo již zrestaurováno více jak sto uměleckých a uměleckořemeslných děl,náhrobků z kamene. V rámci aktivity Správy pražských hřbitovů, příspěvkové organizace, jsou opravována díla, která jsou v havarijním stavu a je ohrožen stupeň jejich dochování. Požadavkem památkářů je provádět pouze takové zásahy, které mají za cíl prodloužení životnosti. Restaurátorské práce jsou proto zaměřeny na konzervaci dochované hmotné podstaty. Reflektují však, pokud je to možné, původní podobu a umístění. Odolnost proti rozpadu i konečná podoba opravených děl jsou tak výsledkem souhry použitých materiálů a technologií, pečlivé pozornosti věnované každému detailu, respektu k dochovanému stavu a vědomí historické autenticity. Spolu s okolo rostoucím břečťanem evokuje torzální podoba většiny děl věčný koloběh vzniku a zániku, a je tak svébytnou estetickou hodnotou.

Restaurátorské práce na Malostranském hřbitově, probíhající v rámci aktivit Správy pražských hřbitovů, příspěvkové organizace, ilustruje deset příkladů opravených náhrobků, které Vám postupně představíme na našem facebooku.

 

MgA. Petr Béna, restaurátor Správy pražských hřbitovů, příspěvkové organizace