Reformační Prahou s Gabrielou Kalinovou

Reformační Prahou s Gabrielou Kalinovou

Spolek Malostranský hřbitov si Vás dovoluje pozvat na vycházku reformační Prahou, která se uskuteční v pátek 5. 6. od 15 hod. Sraz je na Jungmannově náměstí. Překladatelka a badatelka Gabriela Kalinová nás provede místy spojenými s obdobím české reformace – kostel Panny Marie Sněžné, Husův dům, rodný dům Jeronýma Pražského, Novoměstská radnice, kostel sv. Michala, kostel  Sv. Martina ve zdi, Betlémská kaple (exteriér), Konvikt, Karlova univerzita. Seznámí nás také s osobností Kašpara Royka  (1744-1819),  osvíceneckého kněze, josefinisty, historika, pedagoga a rektora Karlovy univerzity, pohřbeného na Malostranském hřbitově.

  
Roykova kniha Historie velkého sněmu kostnického (1785) představovala v duchu osvíceneckou a josefinskou revizi negativního pohledu katolické církve na Husa a jeho dílo.

Vstup zdarma.