Přednášky o historických hřbitovech budou pokračovat

Přednášky o historických hřbitovech budou pokračovat

Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci s pobočkou Městské knihovny v Praze na Smíchově pořádají již druhým rokem cyklus přednášek o tuzemských i zahraničních historických hřbitovech. Kromě zajímavých historických faktů se mohli návštěvníci těchto pořadů prostřednictvím fotografií podívat i do mnohdy nepřístupných míst. Cyklus přednášek bude pokračovat i v příštím roce.
Již v zahajovacím dílu cyklu jsme se vydali do země, která je nám jazykem i kulturou velice blízká – do Lužice. Lužické země byly od doby Jana Lucemburského a Karla IV. až do roku 1635 součástí zemí Koruny české. Kulturní vztahy mezi Lužicí a Prahou nám v Praze připomíná Lužický seminář na Malé Straně. S dějinami a kulturou Lužických Srbů nás seznámil Radek Čermák, překladatel a autor četných článků a přednášek, a Lukáš Novosad, bohemista, překladatel z lužické srbštiny a editor různých sborníků, oba členové Společnosti přátel Lužice.
Druhá přednáška nás zavedla na Mikulášský hřbitov v Plzni. První zmínka o tomto hřbitově, ležícím u kostela sv. Mikuláše, je z roku 1406. Hřbitov nabyl na významu po josefínských reformách, v 19. století zde bylo pohřbeno mnoho významných osobností jako např. P. Josef Zauper, profesor plzeňského gymnázia a Goethův přítel, P. Josef Sedláček, český spisovatel a buditel, autor textu naší národní hymny Josef Kajetán Tyl či Emil rytíř Škoda, zakladatel Škodovky. Hřbitov byl zrušen v roce 1902 a jeho větší část byla přeměněna v park, některé cenné náhrobky však zůstaly zachovány. Přednášejícími byli předsedkyně Spolku Alena Lehnerová a Jakub Houda, plzeňský patriot a pedagog.
Seznámili jsme se také s historickými hřbitovy v Drážďanech – Starým katolickým hřbitovem, Matoušským hřbitovem, Eliášským hřbitovem a Anenským hřbitovem a s významnými osobnostmi na nich pohřbenými, hlavně z oblasti hudby a výtvarného umění (mj. skladatelé Carl Maria von Weber a Jan Dismas Zelenka, zpěvák Luigi Bassi). Přednášejícími byly členka výboru spolku Gabriela Kalinová a Alena Lehnerová.
Dalším zastavením byl historický hřbitov v Hoříně, kde se nachází hřbitovní kaple a pohřebiště rodiny Lobkoviců. Hořín byl rovněž rodištěm dvou významných skladatelů: Jana Nepomuka Augustina Vitáska, skladatele a virtuóza, ctitele Mozartova a spoluzakladatele Mozartova památníku v Klementinu, a Václava Josefa Rosenkranze, místního učitele a českého obrozeneckého skladatele. Oba odpočívají na Malostranském hřbitově. Po stopách dalšího Mozartova obdivovatele  Jana Theobalda Helda, významného českého lékaře, děkana lékařské fakulty a rektora pražské univerzity, ale také skladatele a virtuóza na španělskou kytaru, jsme se vydali do jeho rodiště, Třebechovic pod Orebem. Přednášející byla Alena Lehnerová.
Další z cyklu přednášek byla zaměřena na Norimberk. Zavítali jsme na hřbitov sv. Jana (pohřebiště městského patriciátu) a hřbitov sv. Rocha (pohřebiště příslušníků řemeslnických cechů). Na hřbitově sv. Jana je pohřben slavný malíř Albrecht Dürer (1471-1528), jehož Růžencovou slavnost můžeme obdivovat v Národní galerii v Praze, na hřbitově sv. Rocha významný barokní skladatel Johann Pachelbel (1653-1706). Hřbitov sv. Jana byl v roce 2013 zvolen nejkrásnějším hřbitovem Německa. Přednášející byla Gabriela Kalinová.
Věnovali jsme se také dnes již zaniklému karlovarskému hřbitovu sv. Ondřeje jako místa posledního odpočinku prominentních lázeňských hostů (rakouský hudební skladatel a virtuóz František Xaver Wolfgang Mozart, pruský architekt Friedrich Gilly) a místních kulturních činitelů („karlovarský Hippokrates“ David Becher, lázeňský lékař a literát Jean de Carro, nakladatel Franz H. Franieck). Přednášející byla členka výboru spolku Gabriela Kalinová. Na tuto přednášku tematicky navázala prezentace, přednesená 24. 10. 2017 v Muzeu Landstrasse (Vídeň 3), se kterým spolke již tradičně udržuje styky. Přednášky se zúčastnily zástupkyně sekce kultury rakouského ministerstva zahraničí a zástupkyně Klubu Čechů a Slováků ve Vídni.
Připravili jsme též přednášku o kralovické gryspekovské hrobce. Přednášejícím byl místopředseda Spolku Gryspek Tomáš Soukup. Ve své prezentaci nás seznámil s rodem Gryspeků z Gryspachu i jeho nejvýznamnějším představitelem - Floriánem, vysokým státním úředníkem krále Ferdinanda I. Přednáška se zaměřila také na kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích a zdejší unikátní hrobku, v níž se zachovaly mumie rodu Gryspeků.
Z významných rodinných hrobek jsme navštívili hrobku Buquoyů postavenou v letech 1890–1892 v Nových Hradech, která byla zbudována v neogotickém stylu podle projektu pražského architekta Josefa Schulze, autora hlavní budovy Národního muzea v Praze. Hrobku nechal vybudovat hrabě Karel Bonaventura Buquoy, jmenovec císařského generála a vítěze na Bílé hoře. Hrobka připomíná Schwarzenberskou hrobku v Třeboni. Přednášela Alena Lehnerová.
Cílem přednášky o Paříži bylo přiblížit posluchačům neopakovatelnou atmosféru pařížského Montmartru,  jeho pohnuté dějiny a hlavně jeho význam pro rozvoj výtvarného umění a literatury. Pozornost jsme věnovali také  zdejším historickým hřbitovům, na nichž nalezla poslední odpočinek většina protagonistů kulturního života – hřbitovu Calvaire, který se nalézá u starobylého kostela St. Pierre, hřbitovu St. Vincent s hrobem malíře Utrilla a největšímu z nich, hřbitovu Montmartre, kde leží český malíř Václav Brožík. Přednášela Gabriela Kalinová.
Z pražských památek jsme se věnovali kapli Všech svatých na Pražském hradě, jejíž historie sahá až do 12. století. Při požáru Pražského hradu v roce 1541 však byla poškozena. Plnohodnotným liturgickým centrem se opět stala roku 1753, kdy se královna Marie Terezie rozhodla vybudovat v jejím sousedství nový ústav šlechtičen. Od roku 1755 se v ní pravidelně konaly nejen mše, ale i slavnostní ceremoniály ústavu. Pod kaplí byla vybudována pohřební krypta, do níž byly až do josefínských reforem ukládány zesnulé šlechtičny. Některé zde odpočívají dodnes. Přednášejícími byli PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D., kurátor uměleckých sbírek Pražského hradu, a Mgr. Jan Štěpánek, doktorand Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy.
Poslední dvě přednášky v tomto roce se věnovaly náhrobku Antoinetty Hartigové v Horních Beřkovicích a rodinné hrobce Hartigů ve Stráži pod Ralskem (přednášející Alena Lehnerová) a také příběhu poslední pouti světoznámého houslového virtuóza Váši Příhody z vídeňského lokálního hřbitova ve čtvrti Hietzing do rodného města Vodňany. Přednášejícími byly Pavla Žílová, zakladatelka Institutu Váši Příhody, a Gabriela Kalinová.
Vstup na všechny akce Spolku Malostranský hřbitov je zdarma a bez rezervace. Další akce a informace o spolku naleznete na www.malostranskyhrbitov.cz či na facebooku.