Přednáška na téma „Heraldické památky Malostranského hřbitova“ 25.03.2013

 V pondělí 25. 03.2013 se konala v rámci 408. Hovorů o Praze, které organizuje PhDr. Helga Turková, členka domácí rady Klubu Za Starou Prahu, přednáška na téma „Heraldické památky Malostranského hřbitova“.

Přednáška, na jejímž počátku bylo zároveň prezentováno doplněné vydání  Heraldických památek, vydaných jako zvláštní příloha ZPRAVODAJE Klubu genealogů a heraldiků, v Ostravě v r. 1982, byla uspořádána ke třicátému výročí prvního vydání této publikace  v přednáškovém sále Národního technického muzea. Byla zároveň věnovaná vzpomínce na zesnulého Ing. Mojmíra Chromého, jednoho z autorů. Večer byl i poděkováním nedávno zesnulému RNDr. Vladimíru Pouzarovi, DrSc., který se zasloužil o výše uvedenou reedici a doplnění původního vydání o dosud neuvedené šlechtické náhrobky. Reedice výše uvedené publikace byla umožněna díky finanční podpoře (grantu) MČ P-5 a byla vydána péči Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova koncem roku 2012. K vydání ji připravil  Adam Hnojil, který také dodal většinu fotografií.

Tématu heraldických památek se týkala prezentace, předvedená členkou našeho Sdružení Ing. Gabrielou Kalinovou. Přítomní měli možnost se seznámit nikoliv pouze s jednotlivými erby, ale také s celými dotčenými náhrobky.  Díky souboru fotografií, poskytnutému NPÚ, bylo také provedeno srovnání jejich tehdejšího (80. léta) a současného stavu. Soubor erbů, popsaných v původně publikaci, byl ještě doplněn o tři další, které se podařilo odkrýt v roce 2012.

Mezi významné návštěvníky této akce patřil ředitel Národního technického muzea, Bc. Karel Ksandr, manželka zesnulého Ing. Mojmíra Chromého, Ing. Vlasta Chromá, druhý autor původní publikace, František Kučera,  RNDr. Pouzar, strýc zesnulého RNDr. Vladimíra Pouzara, známý mykolog, PhDr. Karl Vavřínek a PhDr. Petr Mašek, redaktoři Almanachů českých šlechtických a rytířských rodů a Ing. Arch. Bárta, místopředseda Klubu za starou Prahu.  Laudatio na paměť zesnulého Ing. Chromého přednesla Soňa Červená, dramatická umělkyně. Celou akci moderovala PhDr. Helga Turková.

Tématu „Heraldických památek Malostranského hřbitova“ bude věnovaná i letošní již V. Májová slavnost, která se bude na Malostranském hřbitově konat 25. května 2013 ve 14 hodin. Návštěvníkům bude výše uvedená publikace k dispozici.

 

Jana Trojanová