POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT MALOSTRANSKÝ HŘBITOV!

POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT MALOSTRANSKÝ HŘBITOV!

Správa pražských hřbitovů SPH nechala u renomované společnosti profesora Girsy zpracovat projekt na celkovou revitalizaci hřbitova nutnou pro znovuotevření tohoto jedinečného objektu. S projektem se chce ucházet o podporu z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Z tohoto OP je možné pokrýt většinu z celkových nákladů, které jsou odhadovány na cca 23 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že programové období (2007—2013) evropských fondů končí a pro další období je nejistá finanční alokace pro ČR stejně jako vymezení jednotlivých programů, jedná se dost možná o jedinečnou (neopakovatelnou) příležitost ,,nastartovat“ nový život MH.  V uplynulých týdnech požádala SPH o rozhodnutí pražské památkáře a MČ Praha 5 o územní souhlas, který musí být přílohou žádosti o podporu – ta se odevzdává do konce března. Důležitou součástí žádostí o podporu je zájem o využívání této unikátní památky. Proto vznikla na webových stránkách www.malostranskyhrbitov.cz anketa. Hlasovat můžete až do konce února.

Všem příznivcům Malostranského hřbitova děkuji za podporu.

 

Jana Trojanová, předsedkyně

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova