Pokračování cyklu akcí k jubilejnímu roku Josefiny Duškové – pietní akt ve Vídni o Mozartových narozeninách 27. 1. 2024

Pokračování cyklu akcí k jubilejnímu roku Josefiny Duškové – pietní akt ve Vídni o Mozartových  narozeninách 27. 1. 2024

Členové Spolku Malostranský hřbitov navštěvují již léta „sesterský hřbitov“ sv. Marka ve Vídni. Toto pohřebiště bylo založeno o tři roky dříve než MH (1784) a zrušeno o pár let dříve (1878). Při každé návštěvě zapalujeme svíčky nejen u symbolického náhrobku nejvýznamnější osobnosti na hřbitově – W. A. Mozarta, ale také u autentického náhrobku autora jeho prvního samostatného životopisu, Františka Xavera Němečka, vychovatele Mozartových synů v Praze. Pedagog a muzikolog Němeček se narodil v roce 1766 ve středočeské Sadské. Působil jako profesor na pražském Malostranském gymnáziu, které několik let navštěvoval Mozartův starší syn Karel, a později na pražské univerzitě. V roce 1820 byl povolán na vídeňskou univerzitu.  Ve Vídni také v roce 1849 zemřel. 

V Praze se stýkal s Josefinou Duškovou a jejím manželem, ve Vídni pokračoval v kontaktech s Mozartovou rodinou. Němeček patří k našim letošním „jubilantům“, od jeho smrti plynulo 175 let. Jeho úmrtí jsme si připomněli u příležitosti 200. výročí úmrtí Josefiny Duškové, při pietním aktu 8. ledna 2024 a při tematické vycházce po Malé Straně 21. ledna 2024. V současné době připravujeme pokračování vycházky po stopách Josefiny Duškové, tentokráte zavítáme na Staré Město. Více informací bude zveřejněno v kalendáři akcí na www.malostranskyhrbitov.cz.  

Při cestách do Vídně také navštěvujeme Museum Landstrasse (okrskové muzeum Vídeň 3), se kterým dlouhodobě spolupracujeme (ředitel muzea Dr. Hofbauer navštívil v roce 2023 naši Májovou slavnost). Ve sklepní expozici muzea chovají cenný exponát – desku ze symbolického Mozartova hrobu, poškozenou v posledních dnech 2. světové války v květnu 1945. Dnešní deska je její kopií.

 

Obr. 1 – Brána hřbitova sv. Marka

 

Obr. 2 – Pietní akt u Mozartova symbolického hrobu – zapálení svíček Gabriela Kalinová

 

Obr. 3 – Svíčky u Němečkova náhrobku 

 

Obr. 4 – Vchod do Musea Landstrasse (Ungarstrasse 33, 1030 Vídeň)

Obr. 5 –Deska z Mozartova symbolického hrobu, poškozená v roce 1945 (Museum Landstrasse)

 

 Členové Spolku Malostranský hřbitov navštěvují již léta „sesterský hřbitov“ sv. Marka ve
Vídni. Toto pohřebiště bylo založeno o tři roky dříve než MH (1784) a zrušeno o pár let
dříve (1878). Při každé návštěvě zapalujeme svíčky nejen u symbolického náhrobku
nejvýznamnější osobnosti na hřbitově – W. A. Mozarta, ale také u autentického náhrobku
autora jeho prvního samostatného životopisu, Františka Xavera Němečka, vychovatele
Mozartových synů v Praze. Pedagog a muzikolog Němeček se narodil v roce 1766 ve
středočeské Sadské. Působil jako profesor na pražském Malostranském gymnáziu, které
několik let navštěvoval Mozartův starší syn Karel, a později na pražské univerzitě. V roce
1820 byl povolán na vídeňskou univerzitu. Ve Vídni také v roce 1849 zemřel.
V Praze se stýkal s Josefinou Duškovou a jejím manželem, ve Vídni pokračoval v
kontaktech s Mozartovou rodinou. Němeček patří k našim letošním „jubilantům“, od jeho
smrti plynulo 175 let. Jeho úmrtí jsme si připomněli u příležitosti 200. výročí úmrtí Josefiny
Duškové, při pietním aktu 8. ledna 2024 a při tematické vycházce po Malé Straně 21.
ledna 2024. V současné době připravujeme pokračování vycházky po stopách Josefiny
Duškové, tentokráte zavítáme na Staré Město. Více informací bude zveřejněno v kalendáři
akcí na www.malostranskyhrbitov.cz .
Při cestách do Vídně také navštěvujeme Museum Landstrasse (okrskové muzeum Vídeň
3), se kterým dlouhodobě spolupracujeme (ředitel muzea Dr. Hofbauer navštívil v roce
2023 naši Májovou slavnost). Ve sklepní expozici muzea chovají cenný exponát – desku
ze symbolického Mozartova hrobu, poškozenou v posledních dnech 2. světové války v
květnu 1945. Dnešní deska je její kopií.