Poděkování sponzorům

Děkujeme všem sponzorům za jejich finanční podporu. Jen díky přispění dobrovolných dárců můžeme pokračovat v odhalování náhrobků skytých pod břečťanem i vydávat publikace o slavných osobnostech. Velký dík patří zejména MČ Praha 5 (v roce 2014 dar 37.500,- Kč na vydání publikace o významných umělcích), paní Julietě Potočkové (v letech 2013 a 2014 dar ve výši 20.000,- Kč), panu Jiřímu Pytlíkovi (v letech 2011 - 2014 dar ve výši 3.600,- Kč), Janě Roškotové (dar 3.000,- Kč na vydání publikace) a Vilému Walterovi (přípěvek 100,- Kč). Seznam našich  sponzorů naleznete zde.   Hospodaření Sdružení můžete sledovat na našem transparentním účtu.