Poděkování partnerům a sponzorům

Poděkování partnerům a sponzorům

Vážení a milí,

rádi bychom alespoň prostřednictvím těchto řádků poděkovali vám všem, kteří jste nás nejen v uplynulém roce podpořili svou osobní radou, zkušeností, archiválií či  finanční částkou.

Děkujeme zejména těmto sponzorům:

Městské části Praha 5 za dar 40.000,- Kč na vydání již 14. publikace o významných osobnostech (tentokráte železničáři);

Panu Bohumilu Živnůstkovi za pravidelné sponzorství v celkové výši 1.000,- Kč/měsíc;

Paní PhDr. Janě Vítové za pravidelný dar 1.000,- Kč;

Paní Jeleně Burianové za dar 2.000,- Kč.;

 

a dále také všem účastníkům vycházky po stopách Josefíny Duškové, kteří naše průvodkyně ocenili přispěvkem na náš transparentní účet.

 

Děkujeme,  že nám pomáháte!

 

Váš

 

Spolek Malostranský hřbitov