Poděkování partnerům a sponzorům

Poděkování partnerům a sponzorům

Vážení a milí,

rádi bychom alespoň prostřednictvím těchto řádků poděkovali vám všem, kteří jste nás v uplynulém roce podpořili svou osobní radou, zkušeností, archiválií či  finanční částkou.

Děkujeme zejména těmto sponzorům:

Městské části Praha 5 za dar 50.000,- Kč na vydání již 12. publikace o významných osobnostech (tentokráte o politicích).

Paní Ing. Zuzaně Čandové za dar ve výši 10.000,- Kč.

Panu Václavu Plechatému za pravidelné sponzorství v celkové výši 7.600,- Kč.

Paní PhDr. Janě Vítové za pravidelný dar 1.000,- Kč.

 

Děkujeme,  že nám pomáháte!

 

Spolek Malostranský hřbitov