Plukovník Ernst navštívil Malostranský hřbitov

Plukovník Ernst navštívil Malostranský hřbitov

Dne 15.2.2024 navštívil Malostranský hřbitov vzácný host – plk. v. v. PhDr. Josef Ernst, profesor a bývalý ředitel Armádního jazykového institutu ve Vídni. Vědeckou specializací pana plk. Ernsta jsou dějiny výuky češtiny v Rakouské armádě (na Tereziánské vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě byla čeština vyučována již od jejího založení roku 1851), zpracoval však také různé aktuální slovníky a příručky týkající se současné vojenské terminologie. Za svou dlouhodobou spolupráci s Armádou České republiky a jejím Ústavem jazykové přípravy ve Vyškově obdržel 15.1.2013 Čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy III. stupně. O problematice výuky češtiny (tato výuka byla staršího data než výuka na pražské univerzitě) přednášel v Praze na Rakouském velvyslanectví a v Rakouském kulturním fóru, ale také na Filozofické fakultě Karlovy univerzity (v rámci Kruhu přátel českého jazyka). Ve své vědecké práci pokračuje i po svém odchodu do penze. Navštěvuje pravidelně kulturní akce v ČR, např. Audienci v Brandýse nad Labem. Zajímá se i o české dějiny, a proto ho historie Malostranského hřbitova (ve srovnání s historií vídeňských hřbitovů stejné doby) velmi zaujala. Prohlédl si také symbolický náhrobek Mozartových pražských přátel Josefiny a Františka Xavera Duškových, byl informován o programu našeho Spolku k oslavě jejich životních jubileí. Na konci prohlídky přislíbil plk. Ernst pomoc při přípravě další publikace našeho Spolku, která se bude zabývat vojenskými osobnostmi pohřbenými na  Malostranském hřbitově.

 

Autorka: Gabriela Kalinová

 

Fotografie:

Plk. Josef Ernst u náhrobku Leopolda Leonharda z Thun-Hohensteinu (autorka: Gabriela Kalinová)