PF 2015

PF 2015
Pozitivní zpráva : máme za sebou velmi úspěšný rok 2014 a přejeme i Vám v příštím roce hodně úspěchů v práci, dobré zdraví a těšíme se na další spolupráci.
Za Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova
Jana  T r o j a n o v á