Pasovští v Praze

Pasovští v Praze

Dne 17. května 2019 se na Cibulce konala zajímavá akce pořádaná tamním Spolkem Hájovna. Večera se zúčastnil i starosta městské části Prahy 5, pan Daniel Mazur. Úvodem zazněl violoncellový koncert Milady Gajdové z díla J.S. Bacha. Poté následoval křest dvojjazyčné monografie „Kníže biskup Leopold Leonhard Thun-Hohenstein, jeho statek a krajinný park Cibulka“. Autorkou monografie je Dr. Irmhild Heckmannová z Filozofické fakulty Pasovské univerzity. Spolek Malostranský hřbitov s paní Heckmannovou spolupracuje již od roku 2014 (tehdy navštívila MH se svými studenty, pro které jsme uspořádali komentovanou vycházku). Pozoruhodné bylo, že svou doprovodnou přednášku (ve které se mj. velmi pochvalně zmínila o činnosti našeho Spolku) přednesla v českém jazyce. Večera se zúčastnili i další zajímaví hosté z Pasova – pasovské biskupství zastupovali kanovník  pasovské kapituly P. Gerhard Auer a referent kapituly pro uměnovědné záležitosti Alois Brunner. Oba si před touto akcí prohlédli Malostranský hřbitov a vyslechli si se zájmem informaci Gabriely Kalinové o našem Spolku. Pro diecézní knihovnu jim byla předána jedna z našich monografií, projevili zájem o další materiály. Po křtu publikace jsme Dr. Heckmannové předali jménem Spolku krásnou kytici.

Tato akce pak pokračovala dne 22. května na Malostranském hřbitově – pro paní Heckmann zde byla připravena podrobná komentovaná vycházka v přítomnosti restaurátora Správy pražských hřbitovů pana Petra Bény. Dr. Heckmannová i její manžel vysoce ocenili jeho restaurátorskou práci a zájem, se kterým Správa pražských hřbitovů pečuje o tuto památku. 

 

Doufáme, že spolupráce s pasovskou univerzitou bude pokračovat k oboustranné spokojenosti, a že se podaří navázat spolupráci i s pasovskou diecezí.

 

Foto a text: Gabriela Kalinová