Oslavy výročí Kašpara Royka

Oslavy výročí Kašpara Royka

V sobotu 20. dubna jsme si připomněli výročí 200 let od úmrtí rektora Kašpara Royka (1744 – 1819), prvního Slovince, který stanul v čele Univerzity Karlovy. Druhým se roku 1803 stal filozof Antonín Michelič.

Kašpar Royko byl profesorem církevního dějepisu, spisovatelem a členem kanonie premonstrátů. V roce 1791 byl jmenován guberniálním referentem ve věcech církevních, později radou a kanovníkem. V díle Dějiny koncilu kostnického obhajuje Jana Husa. Zastával též funkci rektora pražské university.

Universita Karlova si toto výročí připomněla mezinárodním sympoziem, které se uskutečnilo ve středu 24. dubna. Na konferenci vystoupila řada předních vědců z České republiky i Slovinska. „Velice mě těší, že si díky odkazu Gašpera Rojka a také Antonína Micheliče můžeme připomínat úzké vztahy se slovinskými partnery, které přetrvávají dodnes, a věřím, že se budou rozvíjet i nadále. Univerzita Karlova dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou v Mariboru na základě bilaterálních smluv programu Erasmus+ a meziuniverzitní dohody,“ uvedl při zahájení konference rektor UK Tomáš Zima.

Slavnostního sympozia se na pozvání rektora Tomáše Zimy zúčastnil i předseda Národní rady Slovinské republiky Alojz Kovšca, starosta města Maribor Andrej Fištravec, rektor Univerzity v Mariboru profesor Zdravko Kačič, chargé d´affaires ad interim Slovinské republiky v ČR Angelina Trajkovski a v neposlední řadě předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera.

V odpoledních hodinách se pakna Malostranském hřbitově uskutečnil pietní akt u Roykova nově restaurovaného náhrobku, jehož opravu hradila slovinská strana. Kašpara Royka přišli uctít nejen účastníci konference a čelní představitelé českého a slovinského státu, ale také zástupci městské části Praha 5 a Správy pražských hřbitovů. Moderátorkou byla předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.

 

 

 

S využitím podkladů UK v Praze připravila Marta Jiroudková