Nejnovější publikace o železničářích na MH

Nejnovější publikace o železničářích na MH
Na 15. Májových slavnostech dne 19.05.2024 byla pokřtěna nejnovější publikace našeho spolku z pera Gabriely Kalinové a Aleny Lehnerové, tentokráte zaměřená na téma železnice a železničáři. Vytištěná kniha bude dostupná na vybraných akcích spolku (Dušičky aj.) nebo si jí, stejně jako předchozích 13 dílů, můžete stáhnout na našich webových stránkách: https://www.malostranskyhrbitov.cz/mh-v-publikacich/
 
Děkujeme MČ Praha 5 za poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy, Luďkovi Čadovi a Regionálnímu muzeu K. A. Polánka v  Žatci za poskytnutí historických fotografií, dále Olze a Kateřině Šuvarinovým za materiály z rodinného archivu a také dalším spolupracovníkům spolku, kteří se na přípravě podíleli (O. Bastl, M. Novotný, P. Kalina, M. Krejčiřík, B. Živnůstka, P. Fabini a další).