Malostranský hřbitov se představí ve Vídni

Malostranský hřbitov se představí ve Vídni

V návaznosti na blížící se Mozartovská výročí (dne 27.1.2016 uplyne 260 let narození a dne 5.12.2016  225 let od úmrtí) pořádá Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci s neziskovou organizací Muzeum Landstrasse, Vídeň 3, výstavku o okruhu Mozartových přátel, známých, spolupracovníků a propagátorů jeho kultu, kteří byli nebo jsou pohřbeni na Malostranském hřbitově. Cílem výstavy je prokázat, že historický Malostranský hřbitov co do evropského významu a zejména ve vztahu k Mozartovi nijak nezaostává za hřbitovem Sv. Marka ve Vídni, který je ovšem zejména mezi občany Rakouska mnohem známější. Proto byl pro výstavu vybrán právě 3. vídeňský okrsek, kde hřbitov Sv. Marka leží, a Muzeum Landstrasse, které léta zajišťovalo komentované prohlídky hřbitova. Dosavadní ředitel muzea, pan prof. Hauer, je také autorem několika monografií o hřbitově Sv. Marka. Na tomto hřbitově byl původně pohřben W. A. Mozart a dodnes je tam možno vidět jeho symbolický náhrobek. Přesné místo jeho uložení již není možno určit, stejně jako místo posledního spočinutí jeho pražských přátel a hostitelů, manželského páru Duškových na Malostranském hřbitově. Na hřbitově Sv. Marka však zůstal zachován náhrobek českého rodáka, prvního Mozartova životopisce a dočasného pěstouna obou Mozartových synů Františka Xavera Němečka. Oba hřbitovy mají společné také to, že v současné době probíhá jejich revitalizace.   

Výstava Spolku Malostranský hřbitov, připravená Gabrielou Kalinovou a Alenou Lehnerovou, navazuje na monografii Hudebníci Mozartovy generace, vydanou za finanční podpory Prahy 5 v roce 2009 spolkem Svatobor. V souvislosti s instalací výstavy, jejíž vernisáž proběhla 13. listopadu 2015, bychom chtěli kromě Správy pražských hřbitovů poděkovat zejména Muzeu české hudby, pobočce Národního muzea v Praze, za poskytnutí fotografie tzv. „Mozartova klavíru“. 

Výstavu bude možno navštívit v úředních hodinách Muzea Landstrasse (středa od 16 do 18 hod. a neděle od 10 do 12 hod.) do 20. prosince 2015 v sídle Muzea Landstrasse, Sechskrügelgasse 11 (přístup: metro U3, stanice Rochusgasse, směr ke kostelu sv. Rocha, zadní část radnice Vídeň 3).

Bližší informace o vídeňském muzeu najdete pod: https://www.bezirksmuseum.at/default/index.php?id=78

Prohlídku výstavy můžete můžete spojit s návštěvou proslulých vídeňských vánočních trhů. Jejich seznam si můžete stáhnout zde ve formátu docx.