Koncert připomene výročí UNESCO

Koncert připomene výročí UNESCO

V letošním roce si hlavní město Praha připomíná 25 let od zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. K této příležitosti připravila Památková komora České republiky projekt s názvem "Praha v UNESCO a hudbě", jehož první akcí je koncert z děl skladatelů, kteří jsou s historickým centrem Prahy přímo spjati.
Zazní tak skladby Františka Xavera Duška, Wolfganga Amadea Mozarta, Františka Xavera Brixiho, ale i současného komponisty Jaroslava Pelikána.  Poslední jmenovaný je autorem zdařilé skladby Dórické tance k poctě Karla IV., kterou zkomponoval k loňskému výročí 700 let od narození tohoto jedinečného panovníka. Nyní zazní ve své 2. premiéře. Koncert se koná ve středu 19. dubna v Bazilice minor sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Začátek je v 19 hodin.
Účinkujícím je komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. Vstup je volný.

 

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Serenáda Es dur, KV 375

František Xaver Dušek (1731-1799) Partita B dur

František Xaver Brixi (1732-1771) Intermezzo č.2

Jaroslav Pelikán (1970) Dórické tance k poctě Karla IV