Komentované vycházky po pražských hřbitovech

Komentované vycházky po pražských hřbitovech

Správa pražských hřbitovů zve na komentované vycházky po vybraných pražských hřbitovech (Olšany, Malvazinky, Břevnov aj.). Průvodkyněmi vám budou kolegyně z Infocentra Kamila Jurajdová a Šárka Těšíková a Kateřina Konečná.

Více informací na stránkách www.hrbitovy.cz.

Upozorňujeme zájemce, že doporučený počet účastníků je 20. V případě nepříznivého počasí se vycházka nekoná.
Pro více informací můžete kontaktovat přímo infocentrum na mailu: infocentrum@hrbitovy.cz
Vstup je zdarma.