Komentovaná vycházka do kláštera boromejek

Komentovaná vycházka do kláštera boromejek

Spolek Malostranský hřbitov pořádá v sobotu 13. srpna od 14 hodin prohlídku kláštera boromejek v Řepích. Naší exkursi začneme prohlídkou kostela Svaté rodiny - součásti kláštera boromejek. Kostel byl původně opatřen pouze jednoduchou výmalbou, ve 30. letech 20. století se však sestry boromejky obrátily na emauzské benediktiny s prosbou o novou výmalbu chrámu. Po  prohlédnutí fresek se krátce seznámíme s historií řádu boromejek, které do Prahy přivedl P. Heřman Dichtl, pohřbený původně na Malostranském hřbitově.  


Z kláštera boromejek se vydáme k románskému kostelu sv. Martina ze 2. poloviny 12. století s pozdějšími přestavbami a barokní úpravou. Okolo kostela byly v 60. letech minulého století odkryty hromadné hroby padlých z bitvy na Bílé Hoře.


Posledním zajímavým místem, které si prohlédneme, bude Řepský hřbitov, založený  jako náhrada za zrušený hřbitov u kostela svatého Martina. Hřbitov sestává ze čtyř samostatných částí: hlavního hřbitova, urnového háje, vězeňského hřbitova a řádového hřbitova boromejek. Pro nás nejzajímavější částí řipského hřbitova bude řádový hřbitov boromejek, založený v roce 1884 po zrušení Malostranského hřbitova. Sestry boromejky, pohřbené původně na tomto hřbitově, byly později ve dvou vlnách exhumovány a převezeny do Řep. Na řádový hřbitov byly převezeny také ostatky P. Hermanna Dichtla (1802-1870), zpovědníka císaře Ferdinanda I.(V.) a významné osobnosti duchovního života  v Čechách. P. Dichtl uvedl na žádost Aloise Klara (ostatky jeho rodiny, rovněž pohřbené původně na Malostranském hřbitově, nakonec skončily na hřbitově v Břevnově) do Čech sestry boromejky a navíc  podporoval ze všech sil později svatořečeného filadelfského biskupa Johanna Nepomuka Neumanna (1811-1860), který byl stejně jako Dichtl rodákem z jižních Čech. Z Dichtlovy rodiny vzešlo několik další významných duchovních osobností - mužů i žen.U kaple na řádovém hřbitově se koná krásná dušičková slavnost, které se někteří z nás zúčastnili již v minulém roce.  


Za možnost uspořádat tuto akci děkujeme Kongregaci Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.  

Upřesnění programu výletu do Řep v sobotu dne 13.8.2016
1) Spojení: Metro Petřiny - Škola Řepy
Bus 164
 
13:25   až 13:45, 20 min
jede v  , .
Staví před klášterem
2) Spojení: Metro Zličín – sídliště Řepy
Bus 180
13:22  až 13:30, 8 min
jede v  .
13:37  až 13:45, 8 min
jede v  .
Třeba dojít kousek pěšky viz připojená mapka
Spojení: Anděl - Sídliště Řepy
Tramvaj č. 9
13:22  až 13:41, 19 min
jede v  .
13:27  až 13:46, 19 min
jede v  .
Sraz na stanici autobusu 164 blízko kláštera ve 13:55 
Další průběh 
14:00 prohlídka klášterního kostel Sv. Rodiny s výkladem k dějinám Boromejek, osoby související s příchodem řádu do Prahy i s Malostranským hřbitovem   
Ca 14:30
Odchod od kláštera směrem k románskému kostelu Sv. Martina (ca 10 min)
možnost prohlídky kostela se ověřuje
Dle domluvy možnost krátkého občerstvení (Restaurace Kozel na Rybníčku naproti kostelu)
Další pochod ca 10 min. k Řepskému hřbitovu 
Prohlídka řádového hřbitova boromejek s hroby P. Dichtla a sester, přenesenými z Malostranského hřbitova
Návštěva hrobu legendárního loupežníka Václava Babinského na bývalém vězeňském hřbitově
Ukončení celé akce
Návrat domů autobusem č. 142 – stanice blízko kostela
 
 
 
 
 
 

 

Upřesnění programu výletu a dopravní spojení

1) Spojení: Metro Petřiny - Škola Řepy

Bus 164

13:25   až 13:45, 20 min

Staví před klášterem

2) Spojení: Metro Zličín – sídliště Řepy

Bus 180

13:22  až 13:30, 8 min

13:37  až 13:45, 8 min

Třeba dojít kousek pěšky viz připojená mapka

Spojení: Anděl - Sídliště Řepy

Tramvaj č. 9

13:22  až 13:41, 19 min

13:27  až 13:46, 19 min

Sraz na stanici autobusu 164 blízko kláštera ve 13:55 

 

Další průběh 

14:00 prohlídka klášterního kostel Sv. Rodiny s výkladem k dějinám Boromejek, osoby související s příchodem řádu do Prahy i s Malostranským hřbitovem   

Ca 14:30 odchod od kláštera směrem k románskému kostelu Sv. Martina (ca 10 min)

Dle domluvy možnost krátkého občerstvení (Restaurace Kozel na Rybníčku naproti kostelu)

Další pochod ca 10 min. k Řepskému hřbitovu 

Prohlídka řádového hřbitova boromejek s hroby P. Dichtla a sester, přenesenými z Malostranského hřbitova

Návštěva hrobu legendárního loupežníka Václava Babinského na bývalém vězeňském hřbitov

Návrat domů autobusem č. 142 – stanice blízko kostela