Knižní tipy: Zajímavosti o umění 19. století i české moderně

Autor brožury o pasovském biskupu Leonardu Thun-Hohensteinovi a jeho monumentálním náhrobku na Malostranském hřbitově, historik Adam Hnojil vydává dvě odborné publikace zaměřené na umění 19. a 20. století.

Knihu Jeden svět nestačí lze do jisté míry vnímat jako učebnici sestavenou předním znalcem a historikem umění ve spolupráci se sběratelem, jež je výsledkem mnohaleté odborné činnosti. Cílem je ukázat na ploše šestiset padesáti reprodukcí proměny jedné doby na pozadí umělecké kultury, která nefungovala izolovaně. Přísně národní model umění už v dnešním světě neobstojí. Proto vedle známých jmen českého umění od generace zakladatelů jako byli Josef Bergler, Ludvík Kohl, Antonín Machek, Antonín Mánes, František Tkadlík, Josef Führich, Josef Mánes, Josef Navrátil či Karel Purkyně po umělce působící v závěru století jako Jaroslav Čermák, Vojtěch Hynais nebo Josef Václav Myslbek defilují pro českého diváka méně frekventované osobnosti rakouského malířství. Tito autoři se potkávali zcela sebevědomě na někdejších výročních výstavách v evropských metropolích a pak zůstali na dlouhá léta zapomenuti. Vyzdviženi z hlubin času představují hodnoty často překvapivě obohacující náš nynější obzor o rozmanité a stylově různorodé umění, které nemělo jediný styl a formu a k jehož charakteristice používáme jen časové vymezení tzv. dlouhého století. Knihu vydalo nakladatelství Eminent - Patrik Šimon.

Druhá z knižních novinek Tvrzení moderny představuje české sochařství ze sbírky Karla a Davida Železných. Jestliže dnes vnímáme umění Františka Kupky nebo Emila Filly jako hvězdné kóty české avantgardy, pak nám zůstává obrovský kus neznámé galaxie a tou je pro dějepis českého výtvarného umění naše sochařství. Kniha a výstavní projekt Tvrzení moderny nemá být jen výstavou jedné z nejvýznamnějších sochařských sbírek u nás, ale také alespoň částečným splacením dluhu, který vůči těmto mimořádným umělcům máme. Nabízí na sedmdesát plastik a kreseb, které zahrnují práce Josefa Václava Myslbeka, Františka Bílka, Josefa Mařatky, Stanislava Suchardy, Quida Kociana, Ladislava Šalouna, Bohumila Kafky, Jana Štursy, Jaroslava Horejce, Vincence Makovského, Bedřicha Stefana, Břetislava Bendy, Otty Gutfreunda, Josefa Kubíčka atd. Publikace seznamuje diváka s nejdynamičtější a přelomovou etapou uměleckého oboru, ve kterém dosáhli právě čeští výtvarníci vpravdě světové úrovně. Navíc usiluje o nový pohled na českou plastiku té doby a umožňuje až encyklopedické komparace všech stylů a tvarosloví. Knihu vydalo nakladatelství Eminent - Patrik Šimon. Výstava probíhá v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou do 28. září.

 

Adam Hnojil patří k dlouhodobým odborným spolupracovníkům Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova.