Informace ze 3. členské schůze Sdružení

Ve čtvrtek 6. února se v Muzeu Antonína Dvořáka na Karlově uskutečnila již 3. členská schůze Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova. Hlavními body programu byla volba nového výboru, novinky, které přinesl občanský zákoník, a schválení plánu činnosti na rok 2014.

Nové složení výboru Sdružení:

Jana Trojanová - předsedkyně

Marta Jiroudková - místopřesedkyně

Gabriela Kalinová - členka (publikační a badatelská činnosti)

Alena Lehnerová - členka (koordinace průvodcovských činností)

Petra Storková - členka (evidence členů)

Konkrétní působnost jednotlivých členů výboru naleznete v rubrice Kontakt.

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který ruší zákon č. 83/1990 Sb., o sdruženování občanů. Zavádí nové povinnosti pro stávající sdružení. Jedná se třeba o změnu registrace - místo Ministerstva vnitra ČR budou tuto agendu vykonávat krajské soudy, údaje o statutárních orgánech budou dohledatelné ve veřejném rejstříku. Sdružení se také přejmenují na Spolky. Je třeba také opětovně podepsat členské přihlášky se zapracovanými zákonnými náležitostmi. Nejzazší termín provedení všech těchto změn byl stanoven na 1. 1. 2017.

A na co se v roce 2014 můžete těšit? Kromě tradiční Májové slavnosti (s tématem pasovský biskup L. Thun Hohenstein) a Dušiček je naplánována spoluúčast na Noci kostelů, Dnech evropského dědictví či Festivalu poezie. Z nových počinů pak Memoriál Jakuba Arbesa (červen) a Vánoční setkání na Malostranském hřbitově. Ve věci zpřístupnění Malostranského hřbitova jsou se Správou pražských hřbitovů vyjednány termíny, kdy bude hřbitov otevřen pro veřejnost bez průvodce. Sdružení dále plánuje vydání publikace o umělcích a umění na MH. Brožura naváže na publikace o zdejších hudebnících, duchovních, šlechticích a pasovském biskupu Thunu Hohensteinovi. V roce 2014 by měla vyjít i obsáhlá monografie o MH. V tuto chvíli jsou již kompletovány polohopisné údaje. Pokračovat budou brigády na stříhání břečťanu. Termíny budou postupně zveřejňovány na webových stránkách Sdružení a také na Facebooku.

Více informací o jednání členské schůze naleznete zde: https://www.malostranskyhrbitov.cz/nas-tym/clenske-schuze/