Hrob prvního Mozartova životopisce opraven!

Hrob prvního Mozartova životopisce opraven!

Gabriela Kalinová ze Spolku Malostranský hřbitov letos o Dušičkách opět navštívila hřbitov sv. Marka ve Vídni, místo posledního odpočinku Wolfganga Amadea Mozarta a dalších osob s ním spojených, zejména prvního Mozartova životopisce Františka Xavera Němečka. Němeček, rodák ze středočeské Sadské, bydlel na Malé Straně a část rodiny jeho manželky (Schnellovi) byla pochovaná na Malostranském hřbitově. 

Symbolický Mozartův náhrobek i jeho okolí je nově upraveno, restaurováno a opatřeno pamětní deskou. Díky intervencím spolku a rakouské kulturní atašé byl konečně opraven i náhrobek Františka Xavera Němečka. 

Pokládáme to za vyvrcholení našich mnohaletých snah.

 
Němečkův náhrobek před rekonstrukcí (foto: Gabriela Kalinová)
 
Němečkův náhrobek po opravě (foto: Gabriela Kalinová):
 
 
Mozartův symbolický náhrobek (foto: Gabriela Kalinová):
 
Pohled na hřbitov sv. Marka (foto: Gabriela Kalinová):