Horoskop Josefíny Duškové

Horoskop Josefíny Duškové

V letošním roce jsme si připomínali 260. výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové. Součástí výstavy o jejím životě konané v KC Prádelna a nízkoprahovém klubu U Královské louky 5 byl i její horoskop, který Vám přinášíme i na těchto stránkách. Nezbývá než konstatovat, že je poměrně hodně přesný a pravdivý:

 

Horoskop Josefíny Duškové, rozené Hampacherové

 

Narozena 6.3. 1754 v Praze

 

Motto: Já věřím.

 

SLUNCE V RYBÁCH

Základní orientace- soucit, univerzálnost, odříkání.

Povaha- lehkomyslná, plastická, imaginativní, poetická, emocionální, sugestibilní.

Za vše, čeho zrozenec dosáhne, vděčí svému jemnému pociťování podprahových proudů.

 

MĚSÍC VE LVU

Požitkářská, umíněná, srdečná a vřelá osobnost. Odmítá uznávat limity a omezení, velká schopnost získávat obdiv. Cítění vášnivé, především zapojí-li se srdce. Milovnice společnosti, zábavy všeho druhu.

 

MERKUR V RYBÁCH

Osoba živé fantazie. K závěrům dospívá spíše intuicí, než logickým uvažováním. Sensibilita a obrazotvornost podněcující výtvarné a básnické sklony.

 

VENUŠE V RYBÁCH

Miluje krásu, hudbu, poezii. Dar intuitivní inspirace. Neuvěřitelná paměť. Silné citové vjemy mohou bránit objektivnímu vnímání reality.

 

MARS V BLÍŽENCÍCH

Ostré, kritické myšlení. Chybí ale vytrvalost.

 

JUPITER VE LVU

Velkomyslnost, extravagance. Zrozenec miluje přepych, okázalost, společenské události a oslavy. Zasloužené pocty a uznání. Zklamání ve vztahu k lásce a vlastním dětem.

 

SATURN V KOZOROHU

Ambice, organizační schopnosti a originalita projevu.

 

URAN V RYBÁCH

Estetická vnímavost.

 

Zrozenec silné vůle, dobré životní síly, silného sebevědomí a velké energie.

 

Konstelace Marsu ve 3. domě značí intelektuální aktivitu. V rozhovoru přímá osoba, obratná ve vyjadřování. Bývá obklopena věrnými přáteli- loajálními a ochotnými pomoci. Hrozí ale nepředvídatelní nepřátelé.

 

Zrozenec může jiným lidem originálně pomoci a posloužit a tím jim věnovat radost a štěstí.

Schopnost plného nasazení sil, nadání pro práci s mladými lidmi.

Ostatní lidé na ni mohou reagovat s pohoršením pokládajíce její chování za extravagantní až nestydaté.

 

Možné problémy s financemi, které mají nějakou souvislost se smrtí- dědictví, závěť.

 

Zrozenec s malým počtem dětí, možné úmrtí dítěte.

 

V lásce možnost tajných milostných afér. 

 

Pro konstelaci Venuše v ascendentu je příznačná fyzická krása.

 

Venuše v konjunkci se Sluncem značí zásadní rozpor v archetypu muže, se kterým žila a mezi mužem, kterým byla přitahována. Manžel byl vnímán spíše jako otec, než-li jako milenec.

 

Mars v Blížencích ukazuje typ mužů, který ji přitahoval- bohémové a umělci. Spíše mladší muži nebo jejího věku. Manžel byl dominantní.

Vztahy s jinými muži nebyly časté, ale pokud byla příležitost, tak ji využila.

Také jistá citová nevybouřenost a vnitřní rozervanost. Do budoucna základ pro duševní a tělesné obtíže.

 

Vodní znamení obecně „rozpitvává“ nějaké své vnitřní trauma, ač na první pohled vypadá silně a vyrovnaně.

 

Zájem o sociálně slabé a o charitu.

 

Největší dominanta horoskopu je čtyřnásobná konjunkce, která zapříčinila její talent, ale na druhou stranu i velké vnitřní trápení. Další dominantou je čtyřnásobný trojúhelník noci v kombinaci s Uranem, který způsobuje náhlé a nečekané zvraty nebo události v negativním smyslu.

 

Taktéž konjunkce v Rybách má i své stinné stránky- pasivita v některých životních rozhodnutí.

 

Spojení Venuše a Merkura ve vztahu k ascendentu je klasický příklad lingvistického a pěveckého nadání- důležitost verbálního projevu. Podobnou konjunkci měl i Elvis Presley a Karel Gott.