Hlasujte pro cenu veřejnosti Europa Nostra 2017

Hlasujte pro cenu veřejnosti Europa Nostra 2017

Evropská komise a Europa Nostra zveřejnila letošní vítěze Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví/ Europa Nostra, nejvyšší ocenění v oblasti památkové péče v Evropě. Celkem 29 vítězů z 18 zemí bylo oceněno za své pozoruhodné úspěchy při zachování, výzkumu, péči a vzdělávání v oblasti památkové ochrany. Nezávislá odborná porota zkoumala celkem 202 žádostí, předložených organizacemi a jednotlivci z 39 zemí Evropy.

Veřejnost může nyní hlasovat pro některý z těchto projektů v rámci Public Choice Award a získat podporu pro vítězný projekt ze své vlastní či jiné evropské země. Hlasující mohou vyhrát zájezd pro dvě osoby do Finska a být speciálním hostem na slavnostním předávání cen, které se bude konat v historickém městě Turku dne 15. května. 

Z České republiky postoupili do tohoto hlasování rekonstrukce hospitalu v Kuksu a vzdělávací program zaměřený na nemovité kulturní dědictví (NAKI Památky nás baví), který propojuje různá centra kulturního dění se vzdělávacími centry, tj. spojuje technické a pedagogické vzdělávání s potřebami památkové praxe. Do programu se zapojilo již 31.000 účastníků z různých věkových skupin návštěvníků památek, ale i pracovníků památkové péče.

Hlasování probíhá na webových stánkách Europy Nostry (https://vote.europanostra.org/) a je potřeba hlasovat:

- pro 3 projekty, nelze vybrat pouze jeden.
- dalším limitem je skutečnost, že není možné hlasovat pro dva projekty v jedné zemi
- hlasuje se přes potvrzovací e-mail, který Vám přijde po Vašem výběru na zadaný mail.