Gabriela Kalinová se stala vítězkou soutěže Má vlast...

Gabriela Kalinová se stala vítězkou soutěže Má vlast...

Gabriela Kalinová, členka výboru Spolku Malostranský hřbitov a autorka rozsáhlé publikace o této památce, se stala celkovou vítězkou 8. ročníku celostátní soutěže Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň. Soutěž je vyhlašována Památkovou komorou ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, Národním památkovým ústavem a Spolkem pro obnovu venkova. Cílem projektu je v souvislosti s členstvím v EU motivovat občany ČR, především mladou generaci, k větší péči o naše kulturní dědictví i historické tradice a posílit tak jejich národní hrdost při současném upevňování mezinárodního partnerství zejména s našimi sousedy. V letošním roce se soutěžilo v pěti kategoriích: Péče o památku, Kulturní dědictví a podpora tradic, Zahraniční partnerství, Památkově významná obec a Památkově významná osobnost.

Gabriela Kalinová uspěla též v kategorii Zahraniční partnerství. Obě ceny jí byly předány prezidentem Památkové komory ČR Václavem Liškou na Májových slavnostech.