Dušičky na Malostranském hřbitově

Dušičky na Malostranském hřbitově

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova pořádá v sobotu 2. listopadu od 15,00 hod. do 19,00 hod. vzpomínkový podvečer věnovaný památce zemřelých pohřbených na Malostranském hřbitově. Návštěvníci budou mít příležitost rozsvítit svíčku mj. i za ty osobnosti, na které v letošním roce vzpomínáme v souvislosti s jejich významným výročím. Jedná se mj. o pěvkyni Josefinu Duškovou (1753–1824), spisovatele Gustava Pflegera Moravského (1833-1875), hudebníka J. V. Sticha Punta (1746 – 1803), malíře Antonína a Václava Mánesovi (1784–1843, 1793–1858) či významného smíchovského továrníka Františka Ringhoffera (1817-1873). Pro zájemce jsou od 16,00 hod. připraveny také komentované vycházky s průvodci. V 17,00 hod. vyjde od kostela Nejsvětější Trojice průvod vedený p. ThDr. Lohelem k hrobce premonstrátů umístěné v nové části hřbitova. Následovat bude mše svatá.

Pozvánku s mapou náhrobků význačných osobností si můžete stáhnout zde:Pozvánka Dušičky 2013 (.pdf, 718 kB)

Malostranský hřbitov doznal v uplynulém roce mnoha změn. Díky brigádníkům z Matice české a příznivcům geocachingu se ve spolupráci s Pražskou správou hřbitovů podařilo odkrýt velké množství náhrobků dosud skrytých pod břečťanem. K nejvýznamnějším patří hrob Nerudových rodičů. Přibyly i pohodlné lavičky. Ještě v letošním roce by měla díky finančnímu daru MČ Praha 5 vyjít další brožura z ediční řady o slavných osobnostech pohřbených na Malostranském hřbitově. Jejím tématem bude náhrobek pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thun-Hohensteina, který tvoří dominantu hřbitova. Brožura bude zdarma k dispozici na Májových slavnostech v roce 2014 či na webových stránkách Sdružení.