Druhý ročník literární soutěže Jakuba Arbesa vyhlášen!

Druhý ročník literární soutěže Jakuba Arbesa vyhlášen!

Po úspěšné realizaci oslav k výročí v roce 2014 nyní připravujeme další ročník Slavností Jakuba Arbesa. Sledujte webové stránky www.arbesjakub.cz, kde budeme zveřejňovat novinky a informace o připravované akci.

Vyhlašujeme 2. ročník Literární soutěže Jakuba Arbesa!

Téma druhého ročníku je:

"Napiš romaneto! ...nebo se o to alespoň pokus..."

Jaká kritéria by tedy mělo soutěžní dílo splňovat? Musí se jednat o příběh z českého prostředí, kde se prolíná realita a fantasie či tajemno, a který svým dějem směřuje k výrazné pointě.

Další podmínky soutěže jsou následující:

Rozsah prací nesmí překročit 27000 znaků vč. mezer. (Délku prací budeme ověřovat a nevyhovující práce budou diskvalifikovány.) Počet zaslaných prací od jednoho autora je omezen - každý může zaslat maximálně 3 soutěžní příspěvky. Nesmí jít o práce již publikované či k publikaci připravené.

Své práce posílejte do 1. dubna 2015 ve formátu .doc, .docx nebo .pdf na e-mail: literarnisoutez@arbesfamily.cz. Do předmětu zprávy napište - Soutěž: Vaše příjmení - Název práce. Do hlavičky soutěžního díla napište: název díla, jméno autora, datum narození, adresu a e-mail.

Zasláním díla do soutěže souhlasí jeho autor s možností vydání díla ve sborníku (bez nároku na honorář) a s umístěním díla na oficiálních webových stránkách Jakuba Arbesa – www.arbesjakub.cz. Autoři vítězných a oceněných prací budou pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže a budou odměněni oceněním a věcnými cenami.

Těšíme se na všechny soutěžní příspěvky!

pořadatelé akce Slavnosti Jakuba Arbesa


Pokud byste chtěli tento projekt podpořit nebo nám zaslat nějaké připomínky, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@arbesfamily.cz nebo prostřednictvím naší facebookové stránky Jakuba Arbesa nebo Slavností Jakuba Arbesa.