Dny evropského kulturního dědictví na Praze 5

Dny evropského kulturního dědictví na Praze 5

Městská část Praha 5 pořádá o víkendu 13. – 14. září 2014 další ročník akce Dny evropského dědictví 2014 (EHD 2014) s celorepublikovým tématem „Návraty ke kořenům“.

Zářijové Dny evropského dědictví každoročně přibližují nejširší veřejnosti nejzajímavější tuzemské památky, budovy, objekty a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Městská část Praha 5 se již tradičně k akci pod záštitou zástupkyně starosty PhDr. Marie Ulrichové Hakenové připojí.

Letošní ročník se nese ve znamení názvu Návraty ke kořenům. Jeho součástí bude v sobotu 13.  září a v neděli 14. září akce Industriální stopy 2014, Den památek techniky a průmyslového dědictví. Návštěvníkům se otevřou brány pivovarů, mlýnů, skláren, dolů a další doklady technické práce generací našich předchůdců. O den později proběhne Den lázeňské architektury. Projekt se skládá z putovní výstavy Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska a z bohatého doprovodného programu.

„V Praze 5 bude součástí programu například varhanní koncert Jakuba Janšty se společným i sólovým vystoupením hobojistky Veroniky Hádkové v sobotu 13. září od 19 hodin v kostele sv. Václava na Smíchově,“ informuje zástupkyně starosty PhDr. Marie Ulrichová Hakenová.

Místem národního zahájení letošních EHD je město Opava.

 

 

PROGRAM DNŮ EVROPSKÉHO  DĚDICTVÍ  2014 na území MČ Praha 5

(13. – 14. 9. 2014)

 

Sobota 13. září 2014:

 

„Smíchovské usedlosti – od Malvazinek mezi Cihlářkou a Santoškou“ s průvodcem  9:00 – 11:00 (sraz - zastávka autobusu č. 137 „Malvazinky“ (směr od Knížecí)

kostel sv. Václava na Smíchově (otevřen 9:00 – 15:00),
varhanní koncert s hobojem v kostele sv. Václava v podání Jakuba Janšty (varhany) a Veroniky Hádkové (hoboj) - G. F. Händel, J. S. Bach, F. X. Thuri, V. Hálek, O. Ravanello,
G. P. Telemann 19:00 – 20:00

kostel sv. Gabriela, Holečkova ul., P 5, otevřen 9:00 – 16:30, 2 x prohlídka s průvodcem – beuronské umění 9:30 a 14:30

kostel Sacré Coeur, Holečkova ul., P 5 prohlídka s průvodcem jen v rámci prohlídky kostela sv. Gabriela (upozornění : otevřen bude 13. 9. 2014 pouze dovolí-li to provozní možnosti - soukromé vlastnictví!), otevřen bude v neděli 14. 9. 2014 při vystoupení dětských folklórních souborů JARO

kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově - samostatné prohlídky 13.00 – 17.30

koncert duchovní hudby v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově – MUSICA DOLCE VITA - trio harfa, flétna, zpěv (J. Mysliveček, F. Benda, B. Smetana, F. A. Rössler-Rosetti, A. Dvořák,
Z. Folprecht, B. Martinů, P. Eben, L. Janáček) 16:00 – 17:00

kostel sv. Vavřince v Jinonicích, otevřen 10.00 - 12.00

Zahrada Kinských (náměstí Kinských, P 5) – „Pohádková Kinského zahrada“ Buchty a loutky dětem – program pro rodiny s dětmi 10.30 – 19.00

 

 

Neděle 14. září 2014:

Malostranský hřbitov, Plzeňská ul., P 5, otevřen 9.00 – 16.30, 2 x prohlídka s průvodcem 9.00
a 11.00 – vstup u kostela (Plzeňská ul.)

kostel Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbitově - otevřen 9.00 – 10.30, 12.30 – 16.30 
2 x prohlídka s průvodcem v rámci prohlídek Malostranského hřbitova

„Cestou Arbesových Štrajchpudlíků“ vycházka s průvodcem 13.30 - 15.30 (sraz – zastávka autobusu č. 143, 176, 191 „Stadion Strahov“

Bertramka, bývalá usedlost, Mozartova 169, P 5 – komorní koncert z díla W. A. Mozarta,
A. Vivaldiho a J. A. Hasseho 19.00 – 20.00

kostel Sacré Coeur, Holečkova ulice, P 5 – vystoupení dětských folklórních souborů JARO
16.00 – 16.50

Společenský sál ZŠ a MŠ Kořenského ul., Praha 5 – vystoupení pražského smíšeného pěveckého sboru LUCKY VOICE BAND 17.30 – 18.30

 

Všechny akce v rámci EHD 2014  jsou zdarma!

 

 

Informace k celorepublikovým EHD 2014 na www.historickasidla.cz.