Dny evropského dědictví se uskutečnily i na Malostranském hřbitově

Dny evropského dědictví se uskutečnily i na Malostranském hřbitově

V neděli 15. 9. se v rámci Dnů evropského dědictví otevřel pro veřejnost i Malostranský hřbitov. MČ Praha 5, jako pořadatel akce, připravila pro návštěvníky i 2 komentované vycházky. Přesto, že byl hřbitov značně poškozen srpnovými bouřemi, podařilo se včas odstranit popadané stromy a zpřístupnit zpevněné cesty. Jediným viditelným následkem tak zůstává pobořená dělící zeď s poškozenými náhrobky a několik pařezů metrového průměru….. Na hřbitov zavítalo cca 300 návštěvníků.