Děkujeme MČ Praha 5 za grant na vydání nové publikace!

Děkujeme MČ Praha 5 za grant na vydání nové publikace!
Praha 5 i v letošním roce podpořila vydání (již 12.!) publikace z cyklu o slavných osobnostech Malostranského hřbitova. Tentokráte se budeme věnovat politikům. Začneme politickým významem Leopolda Leonharda Thuna-Hohensteina jako posledního panujícího knížete-biskupa pasovského. Pokračovat budeme rodinou rakouského ministerského předsedy a tvůrce první rakouské ústavy z roku 1848, Franze von Pillersdorfa (1786–1862), přes poslance Říšské rady (např. strahovský opat Jeroným Josef Zeidler, 1790–1870) a zemského sněmu (např. Karel Seeling, 1812–1884). Zvláštní pozornost bude věnována zastupitelům města Smíchova v čele s Františkem Ringhofferem (1817–1873). Monografie bude obsahovat krátký údaj o městské správě v inkriminovaném období (do doby uzavření Malostranského hřbitova) a životopisné medailonky včetně fotografií zachovaných náhrobků či náhrobků přenesených na jiné hřbitovy. MČ Praha 5 přispěla na vydání všech předchozích jedenácti dílů. Publikace jsou distribuovány zdarma na
akcích Spolku, lze si je také stáhnout zde: https://www.malostranskyhrbitov.cz/mh-v-publikacich/
 
O termínu vydání knihy Vás budeme informovat na těchto stránkách!
 
Děkujeme MČ Praha 5 za dlouhodobou podporu!