Červenec na Malostranském hřbitově

Červenec na Malostranském hřbitově

Na Malostranském hřbitově úspěšně pokračuje I. etapa revitalizace, kterou provádí na základě zadání Správy pražských hřbitovů pod vedením Mgr. Martina Červeného firma GEMA ART GROUP a.s. Zeď na jižní (nová část) a severní (nová i stará část hřbitova) rychle roste, hřbitovní komunikace jsou připraveny na plánovanou změnu povrchu. Paralelně s průběhem stavebních prací probíhají i práce restaurátorské – restaurátor pan Petr Bena vrací původní podobu poškozeným plastikám, doplňuje a vrací na původní místo poškozené a spadlé tabulky a desky. Při stavebních pracích dochází někdy k zajímavým objevům – viz náhrobní deska slavného malostranského stavitele Josef Jägera z konce 18. století.

 

Koncem minulého týdne proběhly přípravy sanace největší hrobky na Malostranském hřbitově, Haasovy hrobky. Členové výboru Spolku Malostranský hřbitov průběh stavebních prací pravidelně sledují (samozřejmě za dodržení pravidel pro pohyb osob na staveništi). O průběh prací se zajímá i Klub za Starou Prahu (v osobě svého místopředsedy ing. arch. Bárty). Budeme vás informovat o dalším průběhu stavebních prací. Je reálný předpoklad, že letošní Dušičky budeme všichni slavit na již opraveném Malostranském hřbitově.