Červen na Malostranském hřbitově

Červen na Malostranském hřbitově

Revitalizace hřbitova pokračuje podle plánu K 8.6. 2015 byl dobetonován základ pro zeď u ulice Duškova, pokračuje zdění zdi u ulice Plzeňská i Duškova, vyřizuje se zábor, prořezávají se stromy, tři stromy byly pokáceny.

18.5.2015: Pokračuje bourání zdi a betonáž základů u ulice Duškova, byly vybetonované základy u ulice Plzeňská, bylo dokončeno frézování pařezů, vyřizuje se zábor.

 

14. 5. 2015 byly provedeny přípravné práce, spočívající v:

 • Ohlášení stavby na příslušných orgánech státní správy
 • Označení stavby
 • Kácení stromů na základě povolení OŽP MČ Praha 5
 • Odvoz pokáceného dřeva
 • Okopávání a frézování pařezů
 • Přípravy na výkopové práce a vytyčení inženýrských sítí
 • Vybudováno zařízení staveniště vč. částečného provizorního oplocení staveniště
 • Provedena ochrana dotčených hrobů, hrobových zařízení a stromů

 

Byly zahájeny tyto stavební práce:

 • Bourací práce na stávající obvodové zdi (začínají na jižní straně hřbitova, následně budou navazovat na straně severní, vždy od západní zdi – od ulice Erbenovy)
 • Výkopové práce
 • Příprava na betonáž (u ulice Vrchlického/Duškova)
 • Zahájena betonáž základů obvodového zdiva

 

Již brzy Vám přineseme další novinky!!!