Adoptujte hrob významné osobnosti

Adoptujte hrob významné osobnosti

Praha byla už po staletí centrem kulturního, politického a společenského života. Proto se mnohdy stala také místem posledního odpočinku velké řady významných osobností naší i světové historie.Každým rokem se však bohužel zvětšuje počet hrobů bez řádně uhrazených nájemních smluv. Hroby výjimečných osobností jsou často zanedbané, chátrají i cenná sochařská díla. Z pohledu zákona není rozdíl mezi hroby mimořádných postav naší historie a hroby osob, jejichž jména byla vyslovována pouze za jejich života. Stávalo se v minulosti, že významné hroby byly pronajaty dalším zájemcům a ostatky pochovaných skončily ve společných hrobech.


Adopce významných hrobů je dlouhodobý projekt Správy pražských hřbitovů, který je součástí konceptu péče o hroby významné z hlediska historického, uměleckého či společenského. Adopcí se rozumí uzavření smlouvy o nájmu nebo darovací smlouvy, jejímž předmětem je finanční dar určený na opravu nebo údržbu konkrétního hrobového zařízení. Tímto aktem bude garantováno, že hrobové místo nebude pronajímáno minimálně po dobu 10 let a po celou tuto dobu zůstane majetkem hlavního města Prahy. Nájemci a dárci vždy obdrží v souladu s platnými smlouvami certifikát o adopci. Projekt je aktivním zapojením široké veřejnosti do péče o významné hroby. Smyslem je zabránit zaniknutí a chátrání takových hrobů. V současné době je možné adoptovat náhrobky na Vyšehradě, Olšanech, Malvazinkách a Vinohradech.

 

Hroby zařazené do projektu budou zveřejněny na webových stránkách SPH a k tomu určených veřejných místech. Seznam bude pravidelně aktualizován. V současné době můžete adoptovat náhrobky např. Julia Mařáka na Vyšehradě, Ladislava Klímy na Malvazinkách, Zdenky Baldové či Jana Karafiáta na vinohradském hřbitově nebo V. M. Krameria, Ladislava Stroupežnického a Františka Ženíška na Olšanských hřbitovech a mnohé další. Kompletní aktuální seznam naleznete zde: https://www.hrbitovy.cz/adopceimg/podleabe.pdf

 

V případě zájmu o zapojení se do projektu můžete kontaktovat Správu pražských hřbitovů e-mailem na adopce@hrbitovy.cz nebo telefonicky na 272 011 121.