Vzpomínka na Ignáce Cornovu

21.06.2017 17:30

Akce Společnosti Ignáce Borna připomene Ignáce Cornovu (25.7.1740 - 7.7.1822) - předsedu Královské české společnosti nauk,historika a pedagoga. Vystudoval jezuitské gymnázium na Starém Městě, později vstoupil do řádu. Studoval filozofii a teologii v Olomouci, v roce 1770 byl vysvěcen na kněze. Poté působil rok jako kazatel a učitel. Jeho pedagogická činnost vyvrcholila profesurou 
všeobecných dějin na pražské univerzitě. Je známý též jako přední člen Svobodných zednářů. Byl mistrem zednářské lóže „U tří korunovaných hvězd“ a zakladatelem nové lóže „Pravdy a jednoty“. Velmi kladně hodnotil josefínské reformy. O Cornovově náhrobní desce se ve své povídce „Vymírající hřbitov“ zmiňuje Jakub Arbes.