Vycházka připomene stavitelskou rodinu Dientzenhoferů

17.09.2014 17:30

Občanské sdružení Prampouch připravilo na letošní podzim cyklus tří večerních vycházek zaměřených na stavby obou Dientzenhoferů, z nichž mnohé vtiskly Praze její nezaměnitelnou podobu a dnes patří k jejím nejvýznamnějším památkám. První vycházka se uskuteční ve středu 17.9.2014 od 17:30 h., sraz je na tram. zastávce „Hellichova“ (směr Malostranské náměstí). Průvodcem bude Ing. Arch. Petr Kučera, který zájemce zavede k rodnému domu K.
I. Dientzenhofera v Nosticově ulici, ke Kaiserštejnskému paláci na Malostranském náměstí a dalším, převážně světským stavbám a měšťanským domům. Církevní stavby zastoupí kostel sv. Mikuláše, považovaný za jednu z nejkrásnějších barokních staveb Evropy, kostel sv. Tomáše či zrušený klášter karmelitek s kostelem sv. Máří Magdaleny, kde byly oba Dientzenhoferové původně pohřbeni. Nyní leží na Malostranském hřbitově. Další vycházky, jejichž termín bude upřesněn, se budou věnovat stavbám na Starém a Novém Městě.  Vstupné: 100Kč/70Kč.