Vycházka do kláštera boromejek v Řepích

13.08.2016 14:00

Naší exkursi začneme prohlídkou kostela Svaté rodiny - součásti kláštera boromejek. Kostel byl původně opatřen pouze jednoduchou výmalbou, ve 30. letech 20. století se však sestry boromejky obrátily na emauzské benediktiny s prosbou o novou výmalbu chrámu. Po prohlédnutí fresek se krátce seznámíme s historií řádu boromejek, které do Prahy přivedl P. Heřman Dichtl, pohřbený původně na Malostranském hřbitově.

Z kláštera boromejek se vydáme k románskému kostelu sv. Martina ze 2. poloviny 12. století s pozdějšími přestavbami a barokní úpravou. Okolo kostela byly v 60. letech minulého století odkryty hromadné hroby padlých z bitvy na Bílé Hoře.

Posledním zajímavým místem, které si prohlédneme, bude Řepský hřbitov, založený jako náhrada za zrušený hřbitov u kostela svatého Martina. Hřbitov sestává ze čtyř samostatných částí: hlavního hřbitova, urnového háje, vězeňského hřbitova a řádového hřbitova boromejek. Pro nás nejzajímavější částí řipského hřbitova bude řádový hřbitov boromejek, založený v roce 1884 po zrušení Malostranského hřbitova. Sestry boromejky, pohřbené původně na tomto hřbitově, byly později ve dvou vlnách exhumovány a převezeny do Řep. Na řádový hřbitov byly převezeny také ostatky P. Hermanna Dichtla (1802-1870), zpovědníka císaře Ferdinanda I.(V.) a významné osobnosti duchovního života v Čechách.