Sympozium "Jen pravda je diadém umění" věnované "pražskému hudebnímu papeži" V. J. Tomáškovi

22.09.2020 09:30

Spolek Malostranský hřbitov zve na sympozium "Jen pravda je diadém umění" věnované "pražskému hudebnímu papeži" V. J. Tomáškovi, od jehož úmrtí letos uplynulo 170 let. Sympozium se uskuteční 22. září od 9:30 hodin v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Od 18 hodin se uskuteční koncert hammerklavíristky Petry Matějové a sopranistky Ireny Troupové. Zazní skladby L. van Beethovena (Wachtelschlag) a V. J. Tomáška (Sonáta C dur op. 14 a Lenora op. 21).S příspěvky vystoupí PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. z Českého muzea hudby,PhDr. Michal Morawetz, Ph.D. ze Státního oblastního archivu v Třeboni, Mgr. Marek Fapšo z Ústavu českých dějin FF UK, PhDr. Ondřej Bastl z Archivu hlavního města Prahy, Libor Aksler, MBA, ředitel Městského muzea Skuteč, Ing. Gabriela Kalinová, mj. autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost, a předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná rezervace na e-mailu tomaseksympozium@seznam.cz. Prosíme všechny účastníky o dodržování nařízení i doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR. Akce se uskuteční pod záštitou Petra Zemana, předsedy Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

Podrobný program:

9:30-9:45             Slavnostní zahájení symposia

9:45-10:15          PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D., Národní muzeum – České muzeum hudby: Václav Jan Tomášek (1774–1850) – hudebník hraběte Jiřího Františka Augusta Buquoye 

10:25-10:55        Libor Aksler, MBA, ředitel a kurátor sbírek Městského muzea Skuteč: Václav Jan Tomášek a jeho rodné město Skuteč

11:05-11:35        PhDr. Michal Morawetz, Ph.D, rada Státního oblastního archivu v Třeboni:  Odborné zájmy Tomáškova mecenáše, hraběte Jiřího Buquoye

10:45-12:15        PhDr. Ondřej Bastl, Archivář-specialista, Archiv hlavního města Prahy: Václav Jan Tomášek a Praha jeho doby  

12:20-14:00        Polední pauza

14:15-14:45        Ing. Gabriela Kalinová, CSc, Spolek Malostranský hřbitov: Václav Jan Tomášek a jeho kontakty s Ludwigem van Beethovenem a  Johannem Wolfgangem Goethem 

14:55-15:25        Mgr. Mark Fapšo, PhD., Ústav českých dějin FF UK: Klarové a jejich svět. Příspěvek ke kulturním dějinám první poloviny 19. století

15:35-16:05        Alena Lehnerová, DiS, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov: Náhrobek Václava Jana Tomáška na Malostranském hřbitově 

16:15-16:45        MgA. Ondřej Novák, člen hereckého souboru divadla Ungelt: Přednes ukázek z vlastního životopisu Václava Jana Tomáška

 

17:00                     Ukončení symposia

 

18:00                     Koncert

Účinkují: Petra Matějová, hammerklavíristka, Irena Troupová, sopranistka

Ludwig van Beethoven: Wachtelschlag (píseň podle textu Samuela Friedricha Sauter, WoO 129) 
Václav Jan Tomášek: Sonáta C dur op. 14, Lenora, píseň na text balady Gottfireda Bürgera balady, op.12. 

 

Organizátoři si vyhrazují právo provést nutné organizační změny podle doporučení vydaná vládou ČR v souvislosti s výskytem Covid-19 na území ČR.