Setkání připomene smíchovského starostu a mecenáše Petra Matěje Fischera

24.05.2022 10:30

V letošním roce uplyne 130 let od úmrtí významného podnikatele, mecenáše a smíchovského starosty Petra Matěje Fischera. U této příležitosti pořádají Spolek Malostranský hřbitov a Spolek Svatobor vzpomínkovou akci „Ač zemřel, ještě mluví“, která tuto významnou osobnost připomene. Setkání se uskuteční v úterý 24.05.2022 v 10:30 hodin u Fischerova hrobu na Vyšehradském hřbitově (vedle hrobky Slavín). S příspěvky vystoupí mj. zástupci městské části Praha 5, NKP Vyšehrad či České obce sokolské. Přizváni jsou též představitelé hl. m. Prahy, Národního divadla v Praze, Fischerovy rodné obce Česká Cikánka a Pivovarů Staropramen.

Petr Matěj Fischer se narodil 22. února 1809 v České Cikánce u Svratky, kde jeho otec provozoval papírnu. Sám vystudoval lesnictví, v roce 1845 si pak zařídil obchod se dřívím na tehdejším předměstí Prahy – na Smíchově. Patřil k zakladatelům zdejšího akciového pivovaru (dnešní Pivovary Staropramen). Vlastnil též parní pilu v Roudnici a mlýn v Lobkovicích.

Jako člen Sboru pro zřízení Národního divadla daroval 200 zlatých na jeho stavbu, po úmrtí Jindřicha Fügnera se stal starostou pražského Sokola. Financoval také vybudování památníku Slavín – hrobky významných osobností českého národního života.

Angažoval se i ve veřejných záležitostech, funkci smíchovského radního zastával v letech 1865-1867, smíchovským starostou pak byl ve dvou funkčních obdobích (1867-1871 a 1871-1874).  Dosáhl zde mj. zřízení české měšťanské školy, neúspěšně usiloval o založení českého gymnázia. Ve své době prosluly tzv. fišerovské zábavy, tj. na konci školního roku jím financované každoroční dětské výlety zvláštním vlakem na venkov (do Mokropes, Čerčan aj.), které mívaly až patnáct set účastníků. 

Petr Matěj Fischer zemřel 24.05.1892 ve svém domě „U šumavského smrku“ na Smíchově.

Akce se koná s laskavým svolením Správy pražských hřbitovů.