Přednáška "Vánoční tvorba Jana LoheliaOehlschlägela (1724–1788)"

15.12.2017 18:00

Jan Lohelius Oehlschlägel je pohřben v dnes již zaniklé premonstrátské hrobce na Malostranském hřbitově. Byl ředitelem strahovského kůru,hudebním skladatelem a obnovitelem strahovských varhan. Z jeho obsáhlé tvorby, která je bohužel z velké části zapomenuta, dodnes uchvacují především skladby pro období Adventu a Vánoc, plné jímavé české pastorální melodiky i slavnostního lesku pražského pozdního baroka.

 

Přednáší muzikolog Mgr.Petr Slouka, Lobkowicz Collections, o.p.s.

Místo konání:  Výstavní síň Galerie Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5.