Přednáška o historických hřbitovech - Norimberk

12.12.2016 17:00

Další z cyklu přednášek se opět uskuteční v knihovně na Smíchově. Na úvod krátké seznámení s historií a významem města Norimberka v kontextu jubilejního roku Karla IV. Seznámení se vznikem a umělecko-historickým významem hřbitova sv. Jana (pohřebiště městského patriciátu) a hřbitova sv. Rocha (pohřebiště příslušníků řemeslnických cechů) a s osobnostmi na nich pohřbenými. Na hřbitově sv. Jana je to slavný malíř Albrecht Dürer (1471-1528), jehož Růžencovou slavnost můžeme obdivovat v Národní galerii v Praze, na hřbitově sv. Rocha významný barokní skladatel Johann Pachelbel (1653-1706). Hřbitov sv. Jana byl v roce 2013 zvolen nejkrásnějším hřbitovem Německa.
K navození vánoční nálady povídání o slavném norimberském vánočním trhu a na něm zastoupených typických produktech.