Přednáška o historických hřbitovech - Karlovy Vary

06.02.2017 17:00

Další z cyklu přednášek o historických hřbitovech nás zavede na hřbitov sv. Ondřeje v Karlových Varech. Průvodkyní nám bude Gabriela Kalinová.

Na úvod krátké seznámení s rodinou Mozartovou a jejími dalšími osudy po smrti Wolfganga Amadea Mozarta. Krátké životopisy Mozartových synů (Karla Tomáše a Františka Xavera Wolfganga), se zvláštním ohledem na jejich vztah k Praze a českým zemím. Dílo Františka Xavera Wolfganga Mozarta (včetně ukázek). Kulturní význam Karlových Var ve 30. a 40. letech 19. století jako místa setkávání významných osobností. Kostel sv. Ondřeje a hřbitov sv. Ondřeje jako místo posledního odpočinku prominentních lázeňských hostů (rakouský hudební skladatel a virtuóz František Xaver Wolfgang Mozart, pruský architekt Friedrich Gilly) a místních kulturních činitelů („karlovarský Hippokrates“ David Becher, lázeňský lékař a literát Jean de Carro, nakladatel Franz H. Franieck).