Přednáška Mauzoleum Redernů ve Frýdlantu v Čechách

14.10.2019 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek o historických hřbitovech a hrobkách. Tentokráte se vydáme do Frýdlantu. Mohutný náhrobní památník Redernů je jedinečným dílem pohřební kultury v České republice i v Evropě. Mauzoleum vznikalo v letech 1606–1610 ve Vratislavi (Breslau, Wrocław). Vytvořil je Gerhard Heinrich (Hendricks) původem z Amsterodamu. Objednavatelkou byla Kateřina rozená Šliková. Hraběnka byla 18 let manželkou císařského vojevůdce Melchiora z Redernu. Dalších 17 roků jako vdova věnovala péči o památku zesnulého chotě.
V kapli kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu si Redernové po roce 1564 zbudovali hrobku s náhrobním monumentem (8,5 x 5 m). Čtyři druhy mramoru, alabastr a bronzové sochy Redernů v životní velikosti i přes čtyři staletí představují tři poslední členy starobylé rodiny. Její slávu ztělesnil bojovník proti Turkům, Melchior; zde křesťan zabezpečivší svou vlast proti pohanům, jak dokládají Turci v podnoží pomníku i bronzové tabule s bitvami u pevností Velký Varadín, Pápa a Sisak. Vzorem Redernových válečných tažení byli starozákonní bojovníci a panovníci David, Jozue, Gedeon a Juda Makabejský. Nejvyšší oporu tvoří vzkříšený Kristus coby ochránce rodu. Vdova Kateřina a syn Kryštof doprovázejí Melchiora na jeho životní cestě až za hrob, jak svědčí mramorové desky s latinskými nápisy otevírající rozhovor urozenců v ideálních vztazích. Cedule nad jejich hlavami vysvětlují světskou moc a zásluhy zpřítomnělých.
Mauzoleum Redernů je dílem řemeslného i uměleckého nadání, znalostí, dovedností a poctivé práce. Rodový památník představuje obdiv k zesnulému, obětavost a lásku syna i manželky. Svého druhu a pojetím je v podstatě světovým unikátem.
Přednášet bude PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. z katedry historie Technické university v Liberci. Vstup zdarma, bez rezervace.

Přednáška se bude tentokráte konat v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, místnost 219 (2. patro).

Vstup zdarma a bez rezervace!

Spolupořadatelem akce je Pražské kreativní centrum.